Studia Kieleckie – Seria Geologiczno-Geograficzna nr 2

2,00

STUDIA KIELECKIE

SERIA GEOLOGICZNO-GEOGRAFICZNA

NR 2

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 1997

Wydawcy:

POLSKA AKADEMIA NAUK

ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Format: B5 (168 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 113 stron

Opis

STUDIA KIELECKIE

SERIA GEOLOGICZNO-GEOGRAFICZNA

NR 2

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 1997

ZAWARTOŚĆ:

  1. Tadeusz Biernat, Artur Kasprzyk, Krystyna Kucharska – Kształtowanie się przepływów niżówkowych w zlewniach o różnym użytkowaniu powierzchni w północno-zachodniej części Wyżyny Małopolskiej
  2. Anna Świercz – Charakterystyka przekształceń antropogenicznych zbiorowisk borowych ze zw. Dicrano-Pinion w Kieleckim Okręgu Eksploatacji Surowców Węglanowych
  3. Jerzy L. Olszewski, Grzegorz Szałach – Dni z opadem w Łysogórach
  4. Wioletta Kamińska – Struktura przestrzenno-rodzajowa indywidualnych podmiotów gospodarczych w rejonie kieleckim
  5. Witold Wilczyński – Proces ekspatriacji ludności w Europie Zachodniej
  6. Mirosław Mularczyk – Rozwój miejskiego osadnictwa żydowskiego w Izraelu w świetle teorii dyfuzji innowacji
  7. Marta Biernat – Losy zawodowe absolwentów geografii na tle losów absolwentów Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego WSP w Kielcach w latach 1990-1995
  8. Ignacy Janowski, Mieczysław Kozłowski Niedociągnięcia i błędy w pracy dydaktycznej nauczycieli geografii a program dydaktyki geografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach
  9. Zbigniew Kowalczewski – Doc. dr inż. Zbigniew Rubinowski (1929-1997)