Studia Kieleckie – Seria Filologiczna nr 5

2,00

STUDIA KIELECKIE

SERIA FILOLOGICZNA

NR 5

Redakcja naukowa: Iwona Gralak, Jan Pacławski

Kielce 2005

Wydawca:

Format: B5 (170 x 239)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 151 stron

Opis

STUDIA KIELECKIE

SERIA FILOLOGICZNA

NR 5

Redakcja naukowa: Iwona Gralak, Jan Pacławski

Kielce 2005

„Niniejszy tom mieści w sobie artykuły omawiające szereg zjawisk problemowo-formalnych, istotnych dla literatury XIX i XX wieku. W kręgu zainteresowań autorów znalazła się m. in. twórczość takich pisarzy współczesnych, jak: Gustaw Herling-Grudziński, Janusz Domagalik, Stanisław Rogala, Witold Zalewski. Do grona twórców postrzeganych z większego dystansu czasowego należą: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Ignacy Maciejowski, Józef Szujski, Cyprian Norwid. (…)”

dr Iwona Gralak

prof. dr hab. Jan Pacławski

 

ZAWARTOŚĆ:

 1. Marta Bolińska – Fingowanie czy asertoryczność? – w Błogosławionej, świętej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 2. Marta Bolińska – W kręgu mediów. Widowiska dla młodzieży oraz scenariusze filmowe Janusza Domagalika
 3. Krystyna Kozieł – O lirykach Stanisława Rogali
 4. Iwona Mityk – Zagadnienia formy w zbiorze Traktory zdobędą wiosnę Witolda Zalewskiego
 5. Anna Wzorek Baba-dziwo Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej – dramat nie tylko o totalitaryzmie
 6. Jan Pacławski – Jeszcze jeden pisarz świętokrzyski
 7. Iwona Gralak – „Z głębin bólu i prawdy o sobie i świecie wydobywajcie przyszłość a – życie znajdziecie” – o wymowie satyr Józefa Szujskiego
 8. Beata Wołoszyn – Synkretyzm gatunkowy w Quidamie Cypriana Norwida
 9. Marek Kątny – O Ani z Zielonego Wzgórza Lucy Maud Montgomery
 10. Maria Ostasz – O wyliczeniowo-repetycyjnym modelu wiersza pajdialnego

Recenzje

 1. Iwona Gralak – Bonifacy Miązek, Przygoda z książką. Wybór szkiców i recenzji o poezji i prozie
 2. Iwona Mityk – Marta Bolińska, Przez „Świat Młodych” do literatury. O prozie Janusza Domagalika