Studia Kieleckie nr 72

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 4/72

Zeszyt Chemiczny

Redakcja Naukowa: Zygmunt Dziewięcki

KWARTALNIK 1991

Wydawca:

***

Format: B5 (165 x 237)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 166 stron

ISSN 0137-4354

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 4/72

Redakcja Naukowa: Zygmunt Dziewięcki

Kielce 1991

###

Niniejszy zeszyt „Studiów Kieleckich” zawiera, ułożone w porządku alfabetycznym wg nazwisk autorów prace członków Sekcji Chemicznej Kieleckiego Towarzystwa Naukowego. Prace te podzielone zostały na dwie grupy: prace oryginalne oraz artykuły przeglądowe.

prof. dr hab. Zygmunt Dziewięcki

###

SPIS TREŚCI:

 • Zygmunt Dziewięcki – Przedmowa

PRACE ORYGINALNE

 1. Brygida Dziewięcka, Zygmunt Dziewięcki – Wstępna ocena przydatności osadzonych na nośnikach tlenków podgrupy żelazowców do katalitycznej redukcji tlenku azotu amoniakiem
 2. Józef Głowacki – Badanie pilotażowe wiedzy uprzedniej uczniów kl. VII dotyczącej teorii atomistyczno-cząsteczkowej
 3. Piotr Maruszewski – Piroliza n-pentanu w atmosferze argonu i helu, bez i wobec zeolitów NaY, z częścią jonów Na zastąpionych cerem
 4. Jerzy Oszczudłowski – Badania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w rejonie Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 5. Elżbieta Ozdoba – Możliwość oznaczenia śladowych zawartości Zn (II) w wodzie mineralnej

ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE

 1. Ryszard Gawinecki – Sole 1-aminopirydyniowe i związki pokrewne
 2. Jacek Kulig – Typ wiązania i struktura sfery koordynacyjnej kompleksów srebra (I) w roztworze wodnym
 3. Czesław Wawrzeńczyk – Insektycydy przyszłości

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ

 1. Elżbieta Bezak-Mazur – Kształcenie w zakresie „Ochrony Środowiska”, realizowane w Instytucie Chemii WSP w Kielcach jako element ogólnonarodowej edukacji w kształtowaniu środowiska człowieka

INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ

 1. Zdzisław Czarny, Marta Repelewicz, Jan Zdenkowski, Kazimierz Żurowski – Kompleksowe prace naukowe Zakładu Chemii Fizycznej. Omówienie ich na przykładzie opracowania katalizatora procesu oksychlorowania etenu