Studia Kieleckie – Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza nr 3

2,00

STUDIA KIELECKIE

SERIA BIBLIOLOGICZNO-PRASOZNAWCZA

NR 3

Redakcja naukowa: Jolanta Dzieniakowska, Tomasz Mielczarek

Kielce 2003

***

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach

&

Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa

Akademii Świętokrzyskiej

***

Format: B5 (170 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 232 strony

ISSN 1640-775X

***

 

Opis

STUDIA KIELECKIE

SERIA BIBLIOLOGICZNO-PRASOZNAWCZA

NR 3

Redakcja naukowa: Jolanta Dzieniakowska, Tomasz Mielczarek

Kielce 2003

###

Tom dedykowany

Profesorowi Mieczysławowi Adamczykowi

twórcy i długoletniemu Dyrektorowi

Instytutu Bibliotekoznawstwa

i Informacji Naukowo-Technicznej

Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach,

prekursorowi badań nad prasą Kielecczyzny

i wybitnemu znawcy jej dziejów

###

Wydano z funduszy:

 • Instytutu Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach

###

Trzeci tom „Studiów Kieleckich” z serii „Bibliologiczno-Prasoznawczej” ma charakter monotematyczny. Wszystkie zamieszczone w nim artykuły, rozprawy i materiały poświęcone zostały obiegowi informacji w społeczności lokalnej. Większość tych tekstów była prezentowana podczas konferencji „Informacja w społecznościach lokalnych”. (…) Całość materiału została podzielona na dwie części: prasoznawczą i bibliologiczną. (…)

dr hab. Jolanta Dzieniakowska, prof. UJK

prof. dr hab. Tomasz Mielczarek

###

SPIS TREŚCI:

 • Od Redakcji

CZĘŚĆ I – Problemy prasy i prasoznawstwa

 1. Marian Gierula – Typologiczny rozwój prasy lokalnej w Polsce w nowych warunkach społeczno-politycznych i ekonomicznych
 2. Włodzimierz Chorązki – Aktualna sytuacja mediów lokalnych w Polsce na podstawie badań ankietowych z przełomu roku 2001/2002
 3. Jerzy Jarowiecki – Lokalna prasa krakowska w okresie transformacji ustrojowej w latach 1989-2000 i jej tradycje
 4. Mieczysław Adamczyk – Czwarta władza Kielecczyzny – przegląd dziejów prasy regionu
 5. Barbara Konarska-Pabiniak – Wokół współczesnej prasy samorządowej. Rozwój, specyfika, kontrowersje, refleksje
 6. Jolanta Dzieniakowska – Pisma uczniowskie jako źródło informacji dla lokalnej społeczności szkolnej (komunikat)
 7. Stanisław Michalczyk – Lokalne radio obywatelskie w Niemczech
 8. Tomasz Mielczarek – Polskie lokalne media elektroniczne (1989-2002)
 9. Janusz Hochleitner – Elbląskie napisy na murach
 10. Marek Maciągowski – Rola informacji prasowej w społecznej mobilizacji środowisk lokalnych na przykładzie informacji działu regionalnego dziennika „Słowo Ludu”
 11. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk – „Zdrój”. Miesięcznik społeczno-kulturalny
 12. Józef Myjak – Gromadzenie i przetwarzanie informacji regionalnych na przykładzie Prywatnej Agencji Informacji Regionalnej Myjakpress w Sandomierzu

CZĘŚĆ II – Problemy bibliologiczne

 1. Zbigniew Anculewicz – Biblioteki publiczne jako centra kultury i informacji na przykładzie działań prowadzonych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w województwie warmińsko-mazurskim
 2. Edyta Brylska-Szmidt, Izabela Krasińska – Biblioteka źródłem wiedzy o regionie (z doświadczeń Biblioteki Głównej AŚ)
 3. Joanna Nowak – Regionalne, lokalne i środowiskowe katalogi, bibliografie oraz strony www jako narzędzia informacyjne. Z doświadczeń Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej AŚ w Kielcach
 4. Grzegorz Czapnik – O potrzebie regionalizacji bibliotekarskich katalogów tematycznych

MATERIAŁY

 1. Jan Jadach – Informacja w społeczności regionalnej i lokalnej
 2. Andrzej Kaleta – Ogólnopolska konferencja „Informacja w społecznościach lokalnych”. Kielce , 27-28 maja 2002

POŻEGNANIE

 • ANDRZEJ NOTKOWSKI Jolanta Dzieniakowska, Barbara Gierszewska

###

Redaktorzy:

 • Jolanta Dzieniakowska
 • Tomasz Mielczarek

Recenzenci:

 • Janusz Adamowski
 • Irena Socha

Redaktor techniczny:

 • Zofia Steciak

Skład komputerowy:

 • Józef Bąkowski

###