Loading...
1970-1979 2016-06-13T16:38:02+02:00

1971

1. Lustracja województwa sandomierskiego 1660-1664, cz. I, wyd. Henryk Oprawko i Kamila Schuster

1972

1. Dzieje i technika świętokrzyskiego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Materiały z sesji naukowej odbytej z okazji jubileuszu IX Wieków Kielc, pod red. Zbigniewa Kowalczewskiego

2. Dzikowski Władysław: Przemysł maszynowy Kielc. Szkice z historii zakładów

3. Księga pamiątkowa jubileuszu 150-lecia założenia Szkoły Akademiczno – Górniczej w Kielcach, pod red. Wacława Różańskiego

4. „Kwartalnik Kieleckiego Towarzystwa Naukowego”, red. komitet pod przewodnictwem Zbigniewa Rubinowskiego

1973

1. Sokół Arkadiusz: Szkolnictwo i oświata w powiecie jędrzejowskim

2. Sprawozdanie z działalności Kieleckiego Towarzystwa Naukowego w latach 1959-1972

3. Statut Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

1974

1. Badania i udostępnianie jaskini „Raj”, pod red. Zbigniewa Rubinowskiego

2. Bielenin Kazimierz: Starożytne górnictwo i hutnictwo żelaza w Górach Świętokrzyskich

1975

1. Massalski Adam: Szkolnictwo na Kielecczyźnie w okresie okupacji 1939-1945

1976

1. Dzikowski Władysław, Kopertowska Danuta: Toponimia Kielc. Nazwy części miasta i obiektów fizjograficznych oraz nazwy ulic i placów

2. O Stefanie Żeromskim. Materiały z sesji naukowej, Kielce 14-16 październik 1974, pod red. Jana Pacławskiego

3. Rubinowski Zbigniew, Wróblewski Tymoteusz: Jaskinia Raj

1979

1. II Dekada Literatury Kieleckiej, pod red. Jana Pacławskiego

2. Raport o stanie nauk i perspektywach ich rozwoju w kieleckim ośrodku naukowym do roku 1990, t. I, pod red. Zdzisława Czarnego i Janusza Wiltowskiego

3. Raport o stanie nauk i perspektywach ich rozwoju w kieleckim ośrodku naukowym do roku 1990, t. II, pod red. Zdzisława Czarnego i Janusza Wiltowskiego