Raport o stanie nauk II

1,00

RAPORT

O STANIE NAUK I PERSPEKTYWACH ICH ROZWOJU

W KIELECKIM OŚRODKU NAUKOWYM

DO ROKU 1990

TOM II

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego: Zdzisław Czarny

Kraków – Kielce 1979

****

Wydawcy:

Polska Akademia Nauk

Oddział w Krakowie

&

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (169 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia mat

Objętość: 80 stron

****

Opis

RAPORT

O STANIE NAUK I PERSPEKTYWACH ICH ROZWOJU

W KIELECKIM OŚRODKU NAUKOWYM

DO ROKU 1990

TOM II

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego: Zdzisław Czarny

Kraków – Kielce 1979

####

(…) W Raporcie wykazano aktualny stan rozwoju nauk oraz podjęto próbę określenia niektórych tendencji rozwojowych zarówno w kierunkach badawczych, jak i w strukturach organizacyjnych. Informacje zawarte w Raporcie mogą być wykorzystane przez zainteresowane władze i instytucje nie tylko województwa kieleckiego, ale w szczególności przez Komisję Planowania Makroregionu Południowo-Wschodniego.

prof. dr hab. Zdzisław Czarny

mgr Janusz Wiltowski

####

SPIS TREŚCI:

IV. Nauki techniczne – prof. dr hab. inż. Zbigniew Bychalski, prof. dr hab. inż. Ryszard Gawroński, dr inż. Józef Lichnowski, doc. dr hab. inż. Janusz Oprzędkiewicz, prof. dr hab. inż. Krzysztof Piwowarski, doc. dr hab. Andrzej Radowicz, doc. dr hab. inż. Ryszard Sobociński, doc. dr hab. inż. Tadeusz Szaraniec

VIII. Ochrona i kształtowanie środowiska w województwie kieleckim

 

####

Komitet Redakcyjny

  • Przewodniczący – prof. dr hab. Zdzisław Czarny
  • Z-ca Przewodniczącego – mgr Janusz Wiltowski

Druk i oprawa:

  • Wrocławska Drukarnia Naukowa

####