Monitoring Środowiska Przyrodniczego 18 (1)

15,00

MONITORING

ŚRODOWISKA

PRZYRODNICZEGO

NR 18 (1)

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2016

Wydawca:

***

Patronat:

***

Format: A4 (212 x   296)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 101 stron

ISSN 1734-6762

ISBN 978-83-60777-63-3

Monitoring Środowiska Przyrodniczego

***

Opis

MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

NR 18 (1)

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2016

###

Szanowni Czytelnicy

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wykazie czasopism punktowanych w roku 2016 umieściło nasze czasopismo Monitoring Środowiska Przyrodniczego na liście B pod pozycją 1009, przyznając mu 6 pkt.

prof. dr hab. Marek Jóźwiak

###

 

SPIS TREŚCI:

  • Marek Jóźwiak – Przedmowa

KONCEPCJE

  1. Wojciech Puchalski Monitoring projektów rekultywacji przyrody i środowiska jako podstawa skutecznej ochrony i przywracania funkcji systemów przyrodniczych

METODY

  1. Alfred Stach – Monitoring satelitarny środowiska skali regionalnej: Pomorze Zachodnie w latach 2000-2015

WYNIKI

  1. Mariusz Samołyk, Paweł Czyryca – Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego zlewni jeziora Gardno (Woliński Park Narodowy) na podstawie biotycznych badań zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego
  2. Katarzyna Matuszczak, Agata Bartkowiak, Hanna Jaworska, Szymon Różański – Impact of municipal landfill on the nickel content in surrounding soils (Oddziaływanie składowiska odpadów komunalnych na zawartość niklu w pobliskich glebach)
  3. Joanna Chmist, Krzysztof Szoszkiewicz – Możliwość monitoringu poziomu azotanów w wodzie z wykorzystaniem bioindykacyjnej reakcji małży
  4. Ryszard Świetlik, Marzena Trojanowska, Artur Molik – Występowanie metali ciężkich (Cu, Ni, Pb, Zn) w mchach na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego i Tatrzańskiego Parku Narodowego
  5. Rafał Kozłowski, Robert Kruszyk – Zróżnicowanie właściwości fizykochemicznych opadu podkoronowego w wybranych drzewostanach sosnowych na Pomorzu Zachodnim i w Górach Świętokrzyskich (Białe Zagłębie)

RYCINY I FOTOGRAFIE W KOLORZE

  • Instrukcja dla autorów

###