Auksologia a promocja zdrowia, Tom 2

5,00

AUKSOLOGIA

A

PROMOCJA ZDROWIA

TOM 2

Redakcja naukowa: Andrzej Jopkiewicz

Kielce 2000

****

Wydawcy:

Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie

&

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (170 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 343 strony

****

ISBN 83-86006-34-X

****

 

Opis

AUKSOLOGIA

A

PROMOCJA ZDROWIA

TOM 2

Redakcja naukowa: Andrzej Jopkiewicz

Kielce 2000

####

Wydano z funduszów:

 • Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach
 • Komitetu Badań Naukowych w Warszawie

####

(…) Przedstawione w tym tomie prace prezentują w ogólnym zarysie główne kierunki polskich badań auksologicznych. Obejmują badania nad kinetyką i dynamiką rozwoju w aspekcie uwarunkowań genetycznych, paragenetycznych i środowiskowych. Dotyczą różnych okresów rozwoju ontogenetycznego, koncentrują się nie tylko wokół cech somatycznych, ale także sprawności i wydolności fizycznej dzieci i młodzieży. (…)

prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz

####

SPIS TREŚCI:

 • Wprowadzenie – Andrzej Jopkiewicz

KINETYKA I DYNAMIKA ROZWOJU FIZYCZNEGO I MOTORYCZNEGO W ASPEKCIE UWARUNKOWAŃ GENETYCZNYCH, PARAGENETYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH

 1. Andrzej Drygas, Jan Talar, Franciszek Waleron – Zmiany sprawności fizycznej studentów Akademii Medycznej w Bydgoszczy w okresie pierwszych trzech lat studiów, obserwowane w latach 1992-1997
 2. Czesław Dziewięcki, Izabela Gil, Anna Antoszewska – Monitoring rozwoju biologicznego dzieci warszawskich
 3. Andrzej Jopkiewicz – Różnice społeczne w wysokości i masie ciała dzieci i młodzieży szkolnej na Kielecczyźnie
 4. Andrzej Jopkiewicz, Agnieszka Przychodni – Zmienność cech antropologicznych w procesie starzenia się mężczyzn
 5. Maria Kaczmarek, Dorota Młyńska – Wpływ palenia papierosów przez matki na urodzeniową masę ciała i rozwój fizyczny dzieci do 7 roku życia
 6. Maria Kaczmarek, Anita Szwed – Wpływ warunków życia kobiet na wiek menopauzy oraz przebieg klimakterium
 7. Anna Makarczuk – Zmiana w budowie przodostopia u dzieci i młodzieży uprawiających taniec
 8. Andrzej Malinowski, Piotr Lewicki, Aneta Skóra – Zróżnicowanie dymorficzne cech metrycznych ręki w zależności od wieku
 9. Edward Mleczko – Wpływ czynników społeczno-ekonomicznych na różnicowanie poziomu rozwoju morfofunkcjonalnego i motorycznego dzieci i młodzieży z Małopolski
 10. Edward Mleczko, Jadwiga Topisz-Starzewska – Wydolność tlenowa tkanki tłuszczowej u dzieci z regionu Polski południowo-wschodniej
 11. Marzena Niedźwiedzka – Położenie środka ciężkości ciała a budowa morfologiczna chłopców w wieku 7-14 lat
 12. Joanna Rodziewicz-Gruhn, Henryk Stolarczyk, Wiesław Lorkiewicz, Elżbieta Żądzińska – Wstępne wyniki badań nad stanem rozwoju fizycznego dzieci polskiego pochodzenia z Grodna na Białorusi
 13. Małgorzata Roślak – Oddziaływanie wybranych czynników środowiskowych na rozwój fizyczny Łodzian w wieku 7-19 lat
 14. Henryk Stolarczyk, Małgorzata Roślak, Izabela Budzyńska – Zmiany sekularne wybranych cech antropometrycznych Wietnamczyków studiujących w Polsce
 15. Jan Szopa, Edward Mleczko, Małgorzata Żychowska, Janusz Jaworski, Przemysław Bujas – Genetyczne uwarunkowania rozwoju somatycznego i funkcjonalnego w różnych populacjach Polski – przegląd wybranych wyników badań rodzinnych
 16. Bogdan Zaworski – Trend sekularny w kształtowaniu się wybranych cech somatycznych dzieci kaszubskich
 17. Elżbieta Żądzińska – Zależność pomiędzy liczbą zębów mlecznych a stanem dojrzałości morfologicznej dziecka

ODRĘBNOŚCI ROZWOJOWE DZIECI I MŁODZIEŻY Z RÓŻNYMI ODCHYLENIAMI W STANIE ZDROWIA

 1. Bogusław Antoszewski, Julia Kruk-JerominRóżnice w budowie somatycznej kobiet z zespołem dezaprobaty płci w trakcie hormonoterapii w stosunku do osób zdrowych
 2. Anna Burdukiewicz, Antoni Janusz – O kryteriach oceny otyłości i nadwagi u dzieci i młodzieży
 3. Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Aneta Gębala, Wiesława Wieczorek, Beata Krupa – Przebieg wzrastania i dojrzewania płciowego u chłopców z konstytucjonalnie wolnym przebiegiem wzrastania i rozwoju w materiale własnym
 4. Barbara Garanty-Bogacka, Małgorzata Syrenicz, Wiesława Wieczorek – Próba oceny przebiegu dojrzewania płciowego u dzieci otyłych
 5. Andrzej Jopkiewicz, Monika Zaręba – Epidemiologiczne i społeczno-ekonomiczne aspekty nadwagi u dzieci i młodzieży szkolnej na Kielecczyźnie
 6. Elżbieta Kościńska – Funkcjonowanie społeczne dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1, w wieku szkolnym w opinii własnej badanych i ich rodziców
 7. Edward Lewandowicz, Julia Kruk-Jeromin, Bogusław Antoszewski – Ocena wpływu operacji plastycznych twarzy dzieci z zespołem Downa na ich rozwój psychiczny i integrację społeczną
 8. Ewa Łuczak – Wymiary głowy dzieci z uszkodzeniami wielofunkcyjnymi układu nerwowego
 9. Irmina Mięsowicz – Uczeń z otyłością prostą
 10. Edyta Suliga – Analiza procesu wzrastania i wielkości dymorfizmu płciowego dziewcząt i chłopców z prostym niedoborem wysokości ciała
 11. Edyta Suliga, Agnieszka Przychodni – Stan rozwoju fizycznego dziewcząt z oligofrenią
 12. Wiesława Wieczorek, Grażyna Dawid, Małgorzata Syrenicz, Barbara Garanty-Bogacka – Rozwój fizyczny dzieci po korekcji kardiochirurgicznej przełożenia wielkich pni tętniczych (TGA)

PROMOCJA ZDROWIA

 1. Danuta Kornafel, Barbara Kwiatkowska, Agnieszka Rodziewicz-Pełeszuk – Cechy różnicujące samoocenę zdrowia człowieka
 2. Andrzej Malinowski – Waleologia – nauka o promocji zdrowia
 3. Ryszard Przewęda – Testowanie sprawności fizycznej jako element promocji zdrowia
 • Indeks osób

####

Recenzenci:

 • dr hab. Danuta Kornafel, prof. nadzw. UW we Wrocławiu
 • dr hab. Irmina Mięsowicz, prof. nadzw. WSPS w Warszawie

Opracowanie edytorskie:

Tłumaczenie na język angielski:

 • Andrzej Diniejko

Skład:

 • Józef Bąkowski

####