60 lat tradycji i działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych w Kielcach

10,00

60 LAT

TRADYCJI I DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW

WODNYCH I MELIORACYJNYCH W KIELCACH

Redakcja naukowa: Jerzy Szczepański

Kielce 2007

****

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW

WODNYCH I MELIORACYJNYCH W KIELCACH

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 159 stron + wkładka 8 stron na papierze kreda z 16 zdjęciami

****

ISBN 978-83-60777-10-7

****

Opis

60 LAT TRADYCJI I DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW

WODNYCH I MELIORACYJNYCH W KIELCACH

Redakcja naukowa: Jerzy Szczepański

Kielce 2007

####

Publikacja powstała przy wsparciu finansowym:

 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział w Kielcach
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
 • Wydawnictwa SIGMA-NOT
 • Darczyńców, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

####

W dniach 14 i 15 września 2006 roku w Chańczy koło Rakowa miały miejsce obchody jubileuszu 60-lecia Oddziału w Kielcach Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. (…) Plonem jubileuszowej konferencji jest niniejsza publikacja. (…)

prof. dr hab. Jerzy Szczepański

####

SPIS TREŚCI:

 • Contents
 • Słowo wstępne – Jerzy Szczepański

I.

Z TRADYCJI

STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW WODNYCH I MELIORACYJNYCH

ODDZIAŁ W KIELCACH

 1. Stefan Lorenc – 60 lat tradycji i działalności Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział w Kielcach
 2. Jerzy Macherski – Rys historyczny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych Oddział w Kielcach
 3. Jacenty Czajka, Antoni Kłosowski – Sytuacja powodziowa na terenie powiatu sandomierskiego w lipcu-sierpniu 2001 roku
 4. Zbigniew Chaciński, Jerzy Kubański – Nowe metody zabezpieczeń przeciwpowodziowych
 5. Józef Szczygieł – Zbiornik wodny i zapora „Chańcza”

II.

Z DZIEJÓW

BUDOWNICTWA WODNEGO I MELIORACJI

W REGIONIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

 1. Jerzy Szczepański – Tradycje inżynierii i budownictwa wodnego w regionie świętokrzyskim
 2. Sławomir Maj – Melioracje i ich znaczenie w regionie świętokrzyskim (do 1939 roku)
 3. Jan Główka – Budownictwo wodne i melioracje w województwie kieleckim w latach 1945-1975
 4. Radosław Wojewódzki – Zabytki hydrotechniczne w regionie świętokrzyskim
 5. Szczepan L. Dąbkowski – Kształcenie w zakresie inżynierii wodnej w regionie świętokrzyskim – stan obecny i perspektywy
 • Indeks osób
 • Indeks nazw geograficznych
 • Summary – Sixty Years of the Tradition and Activity of the Association of Water and Land Improvement Engineers and Technicians in Kielce
 • Zdjęcia

####

Recenzenci

 • prof. dr hab. Bolesław Orłowski
 • prof. dr hab. Edmund Kaca

Opracowanie redakcyjne, korekta, indeksy

 • Teresa Lentowicz

Tłumaczenie na język angielski

 • Andrzej Diniejko

Projekt okładki

 • Elżbieta Wiktor

Formatowanie komputerowe

 • Marzena Buksińska

Druk i oprawa

####