Raport o stanie nauk I

1,00

RAPORT

O STANIE NAUK I PERSPEKTYWACH ICH ROZWOJU

W KIELECKIM OŚRODKU NAUKOWYM

DO ROKU 1990

TOM I

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego: Zdzisław Czarny

Kraków – Kielce 1979

****

Wydawcy:

Polska Akademia Nauk

Oddział w Krakowie

&

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (169 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia mat

Objętość: 168 stron

****

Opis

RAPORT

O STANIE NAUK I PERSPEKTYWACH ICH ROZWOJU

W KIELECKIM OŚRODKU NAUKOWYM

DO ROKU 1990

TOM I

Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego: Zdzisław Czarny

Kraków – Kielce 1979

####

(…) W Raporcie wykazano aktualny stan rozwoju nauk oraz podjęto próbę określenia niektórych tendencji rozwojowych zarówno w kierunkach badawczych, jak i w strukturach organizacyjnych. Informacje zawarte w Raporcie mogą być wykorzystane przez zainteresowane władze i instytucje nie tylko województwa kieleckiego, ale w szczególności przez Komisję Planowania Makroregionu Południowo-Wschodniego.

prof. dr hab. Zdzisław Czarny

mgr Janusz Wiltowski

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp
 1. Nauki humanistyczne – dr Bogusław Adamczyk, doc. dr hab. Zenon Guldon, doc. dr hab. Jan Pacławski, doc. dr hab. Czesław Szczepańczyk
 2. Nauki biologiczne – doc. dr hab. Jerzy Ćmak
 3. Nauki matematyczno-fizyczno-chemiczne – doc. dr hab. Beniamin Lenarcik, doc. dr Krystyna Małuszyńska, prof. dr hab. Bronisław Ślusarczyk
 4. Nauki techniczne – znajdują się w tomie II Raportu
 5. Nauki rolnicze i leśne – doc. dr hab. Marian Koziej, prof. dr hab. Stanisław Wiąckowski
 6. Nauki medyczne – doc. dr hab. med. Henryk Belowski
 7. Nauki geologiczno-geograficzne – doc. dr Jan Mityk, doc. dr Czesław Żak

####

Komitet Redakcyjny

 • Przewodniczący – prof. dr hab. Zdzisław Czarny
 • Z-ca Przewodniczącego – mgr Janusz Wiltowski

Druk i oprawa:

 • Wrocławska Drukarnia Naukowa

####