Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego

60,00

Marcin Łuczkowski

AKTYWNOŚĆ

POLITYCZNO-SPOŁECZNA

ZIEMIAŃSTWA

WOJEWÓDZTWA KIELECKIEGO

W LATACH 1918-1939

Opoczno 2022

****

Wydawca:

Muzeum Regionalne w Opocznie

****

Format: A4 (216 x 303)

Oprawa: twarda, szyta, folia błysk z elementami lakierowanymi

Objętość: 348 stron

****

ISBN 978-83959669-6-5

****

Opis

AKTYWNOŚĆ

POLITYCZNO-SPOŁECZNA

ZIEMIAŃSTWA

WOJEWÓDZTWA KIELECKIEGO

W LATACH 1918-1939

Autor: Marcin Łuczkowski

Opoczno 2022

####

Dofinansowano ze środków:

 • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu docelowego

Książka powstała w ramach projektu:

 • „Literatura 2022” Instytutu Książki w Krakowie

####

Termin „ziemiaństwo” wszedł powszechnie w użycie w XIX w. w miejsce określenia „szlachta”. Termin ten ma jednak historycznie zmienną treść i z socjologicznego punktu widzenia niejasno sprecyzowany zasięg. Irena Rychlikowa widzi początek tworzenia się tej grupy u schyłku I Rzeczypospolitej, kiedy ustawodawstwo Sejmu Wielkiego wyodrębniło ze stanu szlacheckiego jego elitę w postaci szlachty-ziemian i jednocześnie pozwoliło mieszczanom na nabywanie dóbr ziemskich. Badacz ziemiaństwa, zwłaszcza wielkopolskiego, Andrzej Kwilecki przyjmuje dwa punkty wyjścia dla procesu kształtowania się ziemiaństwa: 1795 r. – III rozbiór Polski oraz 1807 r. – wprowadzenie Kodeksu Napoleona. Wydarzenia te położyły kres istnieniu dawnego, rządzącego państwem stanu szlacheckiego. (…)

dr Marcin Łuczkowski

####

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz skrótów
 • Wstęp
 1. Miejsce obywateli ziemskich w strukturze społeczeństwa województwa kieleckiego
 2. Działalność ziemian w organach samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego
 3. Działalność przedstawicieli środowiska ziemiańskiego w partiach i ruchach politycznych
 4. Udział obywateli ziemskich województwa kieleckiego w kampaniach wyborczych i pracach parlamentu II Rzeczypospolitej
 5. Działalność społeczna przedstawicieli sfer ziemiańskich województwa kieleckiego
 • Zakończenie
 • Bibliografia i źródła
 • Aneks 1: Posłowie i senatorowie ziemiańscy w poszczególnych kadencjach parlamentu II RP
 • Biogramy
 • Aneks 2: Ziemianie z województwa kieleckiego w „Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny”

####

Wydawca:

 • Muzeum Regionalne w Opocznie, Plac Zamkowy 1, 26-300 Opoczno, tel.: 44 755 23 19, info@muzeumopoczno.pl

Skład, łamanie, opracowanie graficzne, projekt okładki, korekta:

 • Pracownia C&C

Druk i oprawa:

 • Pracownia C&C

####