„Ateneum Polskie” 1908 „Przegląd Narodowy” 1908-1914. Adnotowana bibliografia zawartości

15,00

Aleksandra Lubczyńska

„ATENEUM POLSKIE”

1908

„PRZEGLĄD NARODOWY”

1908-1914

ADNOTOWANA BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI

Kielce 2017

♦ Wydawca ♦

Format: A5 (140 x 205)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 226 stron

ISBN 978-83-60777-68-8

Opis

„ATENEUM POLSKIE”

1908

„PRZEGLĄD NARODOWY”

1908-1914

ADNOTOWANA BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI

Autor: Aleksandra Lubczyńska

Kielce 2017

###

„Przedmiotem niniejszej bibliografii są dwa czasopisma: „Ateneum Polskie” i „Przegląd Narodowy”. Fakt, że miesięczniki znalazły się w jednym opracowaniu ma swoje uzasadnienie: oba zaczęły się ukazywać od stycznia 1908 r. Jednakże w grudniu togo roku „Ateneum Polskie” zostało wygaszone, a jego zadania miał przejąć „Przegląd Narodowy” i stanowić niejako kontynuację połączonych tytułów. Ponadto oba pisma wchodziły w skład systemu prasowego Narodowej Demokracji, pełniąc w nim ważną rolę ideowopolityczną. Na podstawie analizy zawartości jednego i drugiego można zauważyć, że kryją w sobie ogromny potencjał informacyjny, zarówno w zakresie historii idei narodowej i ruchu narodowodemokratycznego, jak i historii Polski i powszechnej okresu przed I wojną światową. (…)”

dr Aleksandra Lubczyńska

###

SPIS TREŚCI:

  1. Wykaz podstawowych skrótów
  2. Przedmowa
  3. „Ateneum Polskie” 1908: bibliografia zawartości • indeks alfabetyczny • indeks czasopism • indeks przedmiotowy
  4. „Przegląd Narodowy” 1908-1914: bibliografia zawartości • indeks alfabetyczny autorów, opracowujących, wydawców • indeks czasopism • indeks przedmiotowy
  5. Literatura