Duchowieństwo polskie w latach niepodległości 1918-1939 i w okresie II wojny światowej

10,00

DUCHOWIEŃSTWO POLSKIE

W LATACH NIEPODLEGŁOŚCI 1918-1939

I W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Redakcja naukowa: Jerzy Gapys, Mieczysław B. Markowski

Kielce 2006

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

***

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 388 stron

ISBN 978-83-86006-99-1

ISBN 83-86006-99-4

***

Opis

DUCHOWIEŃSTWO POLSKIE

W LATACH NIEPODLEGŁOŚCI 1918-1939

I W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Redakcja naukowa: Jerzy Gapys, Mieczysław B. Markowski

Kielce 2006

###

Publikacja dofinansowana przez:

 • Miasto Kielce
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Akademię Świętokrzyską w Kielcach

###

Od wielu lat prowadzone są badania nad szeroko rozumianą problematyką związaną z Kościołem rzymskokatolickim w pierwszej połowie XX wieku. Jednym z ważniejszych aspektów badawczych penetracji historycznej jest ustalenie roli i znaczenia duchowieństwa w życiu politycznym i społeczno-gospodarczym Polski. Jest to o tyle ważne, że pierwsze półwiecze obfitowało w wiele wydarzeń historycznych radosnych, jak i tragicznych dla Polski. (…)

dr hab. Jerzy Gapys, prof. UJK

prof. dr hab. Mieczysław Bolesław Markowski

###

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Redakcja
 1. Monika Marcinkowska – „Kielecki Przegląd Diecezjalny” jako forum prezentacji poglądów na temat roli duchowieństwa we wspólnotach lokalnych (okres dwudziestolecia międzywojennego)
 2. Mieczysław B. Markowski – Polskie duchowieństwo rzymskokatolickie wobec wojny z Rosją bolszewicką w latach 1919-1920
 3. Ks. Bogdan Stanaszek – Aktywność patriotyczna i sympatie polityczne duchowieństwa diecezji sandomierskiej w okresie międzywojennym (1918-1939)
 4. Ks. Jerzy Myszor – Duchowieństwo górnośląskie wobec problemu czynnego udziału w życiu politycznym kraju w okresie międzywojennym (1918-1939)
 5. Tomasz Borowiec – Duchowieństwo rzymskokatolickie diecezji kieleckiej wobec Związku Ludowo-Narodowego w latach 1919-1928
 6. Ks. Michał Marian Grzybowski – Społeczny i kulturowy wkład duchowieństwa diecezji płockiej do dorobku katolicyzmu polskiego w okresie międzywojennym
 7. Zachariasz S. Jabłoński OSPE – Udział Jasnej góry w życiu społeczno-politycznym w latach niepodległości (1918-1939)
 8. Ks. Jan Związek – Kierunki działalności duchowieństwa diecezji częstochowskiej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
 9. Regina Renz – Rola duchowieństwa rzymskokatolickiego w środowiskach małomiasteczkowych w okresie Drugiej Rzeczypospolitej
 10. Tomasz Wójcik – Życie religijne katolików w dekanacie sędziszowskim w latach 1918-1939
 11. Marek Przeniosło – Zaangażowanie duchowieństwa diecezji kieleckiej w prace Związku „Caritas” w latach 1931-1939
 12. Janusz Zbudniewek OSPE – Działalność kościelna i społeczna Jasnej Góry w latach okupacji hitlerowskiej
 13. Elżbieta Trela-Mazur – Polscy duchowni rzymskokatoliccy w dobie sowietyzacji w Małopolsce Wschodniej
 14. Ks. Tomasz Gocel – Działalność charytatywna duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach drugiej wojny światowej 1939-1944
 15. Jerzy Gapys – Działalność społeczna polskiego rzymskokatolickiego duchowieństwa diecezjalnego w ramach Rady Głównej Opiekuńczej w latach 1939-1945
 16. Ks. Jan Związek – Życie codzienne kapłanów diecezji częstochowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej
 • Wykaz ilustracji
 • Indeks osób
 • Polish clergy in the years od Poland’s independence, 1918-1939 and during World War II (Summary)

###

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Stanisław Gajewski
 • ks. prof. dr hab. Daniel Olszewski

Opracowanie redakcyjne, korekta, indeks:

 • Teresa Lentowicz

Projekt okładki:

 • Artur Ptak
 • Mateusz Stradomski

Formatowanie komputerowe:

 • Marzena Buksińska

Druk i oprawa:

 • Przedsiębiorstwo Poligraficzne GŁOWACCY, ul. Kolberga 4, 25-620 Kielce, głowaccy@kielce.home.pl

###