Dziennik Stanisława Borkowskiego

42,00

DZIENNIK

STANISŁAWA BORKOWSKIEGO

KONSERWATYWNEGO ZIEMIANINA

Z JĘDRZEJOWSKIEGO LIPNA

(1919-1921)

Opracował: Mariusz Nowak

Kielce 2019

Wydawcy:

Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

&

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

***

Format: B5 (168 x 241)

Oprawa: twarda, szyta, mat

Objętość: LXXXII + 201 stron

ISBN 978-83-7133-765-9

ISBN 978-83-60777-81-7

***

Opis

DZIENNIK

STANISŁAWA BORKOWSKIEGO

KONSERWATYWNEGO ZIEMIANINA

Z JĘDRZEJOWSKIEGO LIPNA

(1919-1921)

Opracował: Mariusz Nowak

Kielce 2019

###

Publikacja wydana przy wsparciu finansowym Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

###

Memuar  Stanisława Borkowskiego, opisujący wydarzenia społeczno-polityczne w Polsce lat 1919-1921, ze szczególnym uwzględnieniem południowo-zachodniej części województwa kieleckiego, z wielu względów stanowi interesujący materiał poznawczy. Jego tytuł: „Dziennik czynności gospodarskich Stanisława Borkowskiego z jędrzejowskiego Lipna (16 czerwca 1919 – 21 grudnia 1921)”, widniejący na okładce skoroszytu, mógłby sugerować, że zapiski dotyczą jedynie kierowania majątkiem ziemskim. Tymczasem źródło to można uznać za zapis aktywności ekonomicznej i publicznej średniozamożnego ziemianina z Kielecczyzny z początku lat dwudziestych XX wieku (w tym okresie majątek Lipno miał około 557 ha). Ukazuje ono problemy adaptacyjne większej własności do nowych warunków z trudem odbudowującego się jednolitego rynku gospodarczego II Rzeczypospolitej. (…)

dr hab. Mariusz Nowak, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI:

  • Wstęp
  • Stanisław Borkowski (1858-1935)

PROBLEMATYKA EKONOMICZNA I POLITYCZNO-SPOŁECZNA PIERWSZYCH LAT II RZECZYPOSPOLITEJ W ŚWIETLE DZIENNIKA STANISŁAWA BORKOWSKIEGO

  1. Lipno przykładem problemów gospodarczych i finansowych średnioobszarowych majątków ziemskich w województwie kieleckim w latach 1919-1921
  2. Kalendarz całorocznych prac w majątku ziemskim w okresie międzywojennym
  3. Wybrane zagadnienia dotyczące sytuacji społeczno-politycznej w Polsce w latach 1919-1921
  • Dziennik czynności gospodarskich Stanisława Borkowskiego z jędrzejowskiego Lipna (16 czerwca 1919 – 21 grudnia 1921)
  • Bibliografia
  • Indeks osób
  • Indeks nazw geograficznych

###