Język jako świadectwo kultury VI

30,00

JĘZYK JAKO ŚWIADECTWO KULTURY

JĘZYK. KULTURA. SPOŁECZEŃSTWO

VI

Redakcja naukowa: Stanisław Cygan

Kielce 2022

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 159 stron

****

ISBN 978-83-965728-0-6

****

Opis

JĘZYK JAKO ŚWIADECTWO KULTURY

JĘZYK. KULTURA. SPOŁECZEŃSTWO

VI

Redakcja naukowa: Stanisław Cygan

Kielce 2022

####

(…) Książka z pewnością zainteresuje tych wszystkich, którym bliska jest problematyka badań językoznawczych, w szczególności zaś polonistów. Liczę na to, że dla każdego miłośnika języka ojczystego będzie to źródło inspiracji twórczych. (…)

dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Stanisław Cygan
 1. Maciej Adam Baczyński – Toponimy jako instrument polityki historycznej państw bałkańskich. Przypadek Macedonii (Północnej) oraz Bośni i Hercegowiny
 2. Aleksandra Ciarkowska – Językowa kreacja postaci kobiecych pochodzenia chłopskiego w Pałacu Wiesława Myśliwskiego
 3. Renata Cuprych – Obraz odczuć witalno-duchowych z perspektywy osób starszych
 4. Piotr Czajkowski – Ekspresywy werbalne w polsko-ukraińskiej tradycji lingwistycznej
 5. Karolina Keler – Językowa kreacja pielęgnowania i wychowania dziecka w przekazach ustnych mieszkańców gminy Lipnica
 6. Bartłomiej Kotowski – Język cyberprzestrzeni w czasach agresji militarnej na Ukrainie
 7. Marcin Pawlicki – Językowa analiza wstępnej części aktu hipnotycznego
 8. Katarzyna Maria Pietrzyk – Portret Ursusa i tura w scenie walki w Quo Vadis Henryka Sienkiewicza
 9. Joanna Róg – Current history of discourse research development based on monitoring European scholarly conferences on discourse and beyond: Field, object and methodology (2004, 2014, 2019, 2021)
 10. Justyna Szajnowska-Borkowska – Płaszczyzna językowa w dyskursach prawosławnym i katolickim dotyczącym zagadnień bioetycznych
 11. Anna Suska – Metafory, związki frazeologiczne i parafrazeologizmy w dyskursie prezydenckim Wojciecha Jaruzelskiego

####

Redakcja naukowa:

 • dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz
 • prof. dr hab. Andrzej Stanisław Dyszak
 • dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG

Korekta:

 • Stanisław Cygan

Skład komputerowy:

 • Andrzej Kucharczyk

Projekt okładki:

 • Anna Domańska

Druk i oprawa:

####