Język – umysł – ciało. Zaburzenia komunikacji językowej o różnym podłożu

30,00

JĘZYK – UMYSŁ – CIAŁO

ZABURZENIA KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ O RÓŻNYM PODŁOŻU

Redakcja naukowa: Ewa Boksa, Agnieszka Rosińska-Mamej, Joanna Senderska

Kielce 2017

Wydawca:

***

Format: B5 (164 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 221 stron

ISBN 978-83-60777-62-6

***

Opis

JĘZYK – UMYSŁ – CIAŁO

ZABURZENIA KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ O RÓŻNYM PODŁOŻU

Redakcja naukowa: Ewa Boksa, Agnieszka Rosińska-Mamej, Joanna Senderska

Kielce 2017

###

Opanowanie języka i rozwijanie kompetencji komunikacyjnej jest możliwe dzięki układowi percepcyjnych i realizacyjnych sprawności biologicznych, do których zalicza się: słuch fizyczny, muzyczny, fonematyczny, mobilny mózg, wydolną pamięć, właściwie funkcjonujący obwodowy układ nerwowy i działające bez zakłóceń układy narządów mowy. Komunikacja w ogólnym rozumieniu (z łac. communico, communicare – „uczynić wspólnym, połączyć”) to proces przekazywania informacji – na różnych płaszczyznach, w różnych miejscach i o różnym czasie – pomiędzy jednostkami bądź grupami. Komunikacja ma charakter twórczy, ponieważ nadawca może zmieniać zarówno treść komunikatu, jak i sposób, w jaki chce przekazać informację, odbiorca zaś może wykorzystać ją do własnych celów. (…)

dr Ewa Boksa

dr Agnieszka Rosińska-Mamej

dr hab. Joanna Senderska, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI:

 • Słowo wstępne

Część 1. Rozwój języka w ujęciu psycho- i socjolingwistycznym

 1. Małgorzata Rocławska-Daniluk – Logopedzi a zagadnienie dwujęzyczności dzieci
 2. Ewa Boksa, Mariola Kosiór – O rozwoju mowy dziecka
 3. Tomasz Majta – „Język” i psychika zwierząt

Część 2. Problemy komunikowania się osób ze spektrum autyzmu

 1. Ewa Bielecka-Nowakowska – Komunikacja osób z autyzmem – możliwości i ograniczenia
 2. Anna Zając – Kompetencja komunikacyjna osób ze spektrum autyzmu z uwzględnieniem teorii umysłu i intencjonalności wypowiedzi
 3. Justyna Antczak-Kujawin – Kompetencja językowa i komunikacyjna dziecka autystycznego – studium przypadku

Część 3. Zaburzenia komunikacji o podłożu biologicznym

 1. Ewa Jeżewska-Krasnodębska – Wpływ wad zgryzu na zaburzenia artykulacji
 2. Natalia Siudzińska – Zaburzenia rezonansu nosowego u dzieci z rozszczepem podniebienia miękkiego
 3. Agnieszka Rosińska-Mamej – Zaburzenia przetwarzania sensorycznego na przykładzie sześcioletniego chłopca
 4. Kamila Potocka-Pirosz – Rozpad podsystemów języka w różnych rodzajach afazji

Część 4. W trosce o jakość komunikacji pomiędzy terapeutą a pacjentem

 1. Marta Bolińska – Ołówek jedenastolatki, czyli gra w kody (rozważania o bazgrocie, rysunku i fabule – wokół szkicownika dziecka w powieści Rafała Kosika Amelia i Kuba. Godzina duchów)
 2. Magdalena Pietnoczko, Aleksandra Sitkowska – Specyfika kontaktu między pacjentem a terapeutą
 3. Paulina Szach – Nieświadome „ja” terapeuty a problemy komunikacji
 4. Maja Czerniec – Choroba, śmierć, żałoba. O trudnych chwilach w życiu pacjenta śmiertelnie chorego i jego rodziny
 • Abstracts

###