Studia Kieleckie – Seria Filologiczna nr 6

5,00

STUDIA KIELECKIE

SERIA FILOLOGICZNA

NR 6

Redakcja naukowa: Jan Pacławski, Iwona Gralak

Kielce 2007

***

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

***

Format: B5 (170 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 136 stron

ISSN 1429-8619

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

SERIA FILOLOGICZNA

NR 6

Redakcja naukowa: Jan Pacławski, Iwona Gralak

Kielce 2007

###

Wydano przy pomocy finansowej:

 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Miasta Kielce
 • Darczyńców, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego jako organizacji pożytku publicznego

###

Zawarte w tomie artykuły – zróżnicowane tematycznie oraz podejmujące nieopracowane dotychczas problemy – stanowią ważny głos w rozważaniach nad kształtem literatury polskiej.  Przybliżono w nich przede wszystkim  twórczość pisarzy współczesnych: Doroty Terakowskiej, Janusza Domagalika, Tadeusza Konwickiego, Izabeli Filipiak, Stanisława Grochowiaka, Józefa Mortona i Andrzeja Szczypiorskiego. (…)

prof. dr hab. Jan Pacławski

dr Iwona Gądek

###

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Jan Pacławski, Iwona Gralak
 1. Alina Biała – Anatomia, turpizm, feminizm
 2. Marta Bolińska – Formy epickie wobec nowomowy (socrealistyczne schematy językowo-fabularne w prozie dla dorosłych i młodzieży lat 50. XX wieku i próby ich przezwyciężania – na wybranych przykładach)
 3. Iwona Gralak – W obronie Halszki z Ostroga Józefa Szujskiego
 4. Marek Kątny – Twórczość baśniowa Walerego Przyborowskiego
 5. Iwona Mityk – Konwencja detektywistyczna w młodzieżowej powieści Na tropie Damiana Andrzeja Szczypiorskiego
 6. Maciej Równicki – Problemy społeczne i polityczne wsi polskiej w utworach prozatorskich Józefa Mortona
 7. Zbigniew Trzaskowski – Siebie i świat wyrazić. Przyczynek do opisu poetyckiego autentyzmu
 8. Katarzyna Zielińska – Baśnie bez szczęśliwych zakończeń. Problem kompozycji w wybranych utworach Doroty Terakowskiej
 9. Jan Pacławski – Pokłosie

RECENZJE

 1. Piotr Obrączka, Od Ordona do Szymanowskiego. Studia i szkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, ss. 289 – Anna Wzorek

###

Redaktorzy:

 • Jan Pacławski
 • Iwona Gralak

Recenzent:

 • prof. zw. dr hab. Władysław Hendzel

Redaktor techniczny:

 • Iwona Gralak

Korektor:

 • Iwona Gralak

Skład komputerowy:

 • Marzena Buksińska

###