Kartki z dziejów „Marmurów Kieleckich”

15,00

Jerzy Gągol • Paweł Król • Jan Urban

KARTKI Z DZIEJÓW

„MARMURÓW KIELECKICH”

Kielce 2017

Wydawca:

***

Format: A5 (150 x 205)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 71 stron (w tym 40 rycin i 6 fotografii)

ISBN 978-83-60777-69-5

***

Opis

KARTKI Z DZIEJÓW

„MARMURÓW KIELECKICH”

Autorzy: Jerzy Gągol, Paweł Król, Jan Urban

Kielce 2017

###

Nazwą „Marmury Kieleckie” określa się potocznie firmę założoną w 1874 roku i działającą w Kielcach od roku 1876 do dziś. W ciągu ponad 140 lat działalności kilkunastokrotnie zmieniała ona nazwę (Marmury Kieleckie nazywała się rzeczywiście w latach 1920-1930), status prawny, przeżywała sukcesy i porażki. Zmieniali się właściciele i menedżerowie, pokoleniowa ciągłość załogi nie została jednak nigdy przerwana. Pierwsza nazwa firmy brzmiała Przedsiębiorstwo Kopalń Marmurów Kieleckich. Obecnie (od 2016 roku) przedsiębiorstwo nosi nazwę Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych sp. z o.o. (…)

mgr inż. Jerzy Gągol

mgr inż. Paweł Król

dr inż. Jan Urban

###

SPIS TREŚCI:

 1. Wstęp
 2. Narodziny firmy
 3. Kolekcje świętokrzyskich marmurów
 4. 140 lat zmagań z kamieniem
 5. „Zadziwiająca rozmaitość prześlicznych marmurów”
 6. Relacje o marmurowym bogactwie
 7. Eksploatacja
 8. Daleki i bliski transport
 9. Artyści rzeźbiarze w dziejach firmy
 10. Podsumowanie
 11. Podziękowania
 12. Literatura
 13. Summary
 14. Dodatki
 • Przekształcenia firmy
 • Popularne odmiany świętokrzyskich marmurów

###

Recenzenci:

 • prof. dr hab. inż. Jacek Rajchel
 • prof. dr hab. Jerzy Szczepański

###

Ilustracje na okładce:

 • Hala fabryczna Przedsiębiorstwa Kopalń Marmurów Kieleckich („Tygodnik Ilustrowany”, drzeworyt, 1878)
 • Marmurołom Zelejowa (fot. Stanisław Sanecki, ok. 1905, zbiory Muzeum Narodowego w Kielcach)

###

Korekta:

 • Artur Kornacki

###

Skład i łamanie:

 • Agencja JP s.c.

###

Druk:

 • BookPress Eu Roman Kowalski

###