Stefan Czarniecki: żołnierz – obywatel – polityk

10,00

STEFAN CZARNIECKI

ŻOŁNIERZ – OBYWATEL – POLITYK

Redakcja naukowa: Waldemar Kowalski

Kielce 1999

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: A5 (147 x 207)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 330 stron (+ wkładka z 14 zdjęciami na 14 stronach)

****

ISBN 83-86006-28-5

****

Opis

STEFAN CZARNIECKI

ŻOŁNIERZ – OBYWATEL – POLITYK

Redakcja naukowa: Waldemar Kowalski

Kielce 1999

####

Inicjatorzy i Wydawcy serdecznie dziękują za pomoc i wsparcie finansowe:

 • Komitetowi Badań Naukowych
 • Ministerstwu Kultury i Sztuki
 • Wojewodzie Świętokrzyskiemu Wojciechowi Lubawskiemu
 • Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego Józefowi Szczepańczykowi
 • Świętokrzyskiej Agencji Rozwoju Regionu S.A. w Kielcach
 • Urzędowi Gminy Włoszczowa

####

(…) Autorzy artykułów napisanych do tej publikacji dołożyli starań, by czyny słynnego wodza ukazać w nawiązaniu do najnowszej wiedzy o epoce, uwzględniwszy wszelkie dostępne, a w tym także omijane dotąd, źródła. Intencją tego wydawnictwa było bowiem możliwie wszechstronne nakreślenie aktywności hetmana, w jej szerokim kontekście społecznym i politycznym. Nieunikniona była więc konfrontacja z legendą, jaką stworzono dla celów wychowawczych wokół wojennych dzieł tego bohatera narodowego. (…)

prof. dr hab. Waldemar Kowalski

####

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz skrótów
 1. Waldemar Kowalski – Od Redakcji
 2. Janusz Dąbrowski – Stefan Czarniecki – polityk w służbie dworu
 3. Mirosław Nagielski – Stefan Czarniecki – ramię zbrojne dworu królewskiego w latach 1661-1665
 4. Tomasz Ciesielski – Działalność wojskowa Stefana Czarnieckiego w latach 1651-1653
 5. Zenon Guldon – Stefan Czarniecki a mniejszości etniczne i wyznaniowe w Polsce
 6. Waldemar Kowalski – Struktura społeczna szlachty i struktura własności w powiecie chęcińskim w sześćdziesiątych latach XVII wieku
 7. Andrzej Haratym – Czarnieccy w XVII wieku
 8. Jadwiga Muszyńska – Ludność parafii Czarnca w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku
 9. Stanisław Żak – Stefan Czarniecki – bohater literacki
 10. Urszula Oettingen – Uroczystości w Czarncy w 1906, 1907 i 1937 roku
 • Indeks osób
 • Indeks miejscowości
 • Spis ilustracji

####

Na okładce:

 • Portret Stefana Czarnieckiego pędzla Brodero Matthisena, 1659 rok, ze zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie

Opracowanie redakcyjne:

 • Małgorzata Piątkowska

Przygotowanie do druku:

 • WYDAWNICTWO TAKT, Kielce, ul. Leopolda Staffa 4/18, e-mail: takt@ki.onet.pl

Druk i oprawa:

####