Krzysztof Kamil Baczyński

10,00

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

TWÓRCZOŚĆ – LEGENDA – RECEPCJA

Redakcja naukowa: Janusz Detka

Kielce 2002

Wydawcy:

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

&

INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ

AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

***

Format: A5 (146 x 205)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 201 stron

ISBN 83-86006-54-4

***

Opis

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

TWÓRCZOŚĆ – LEGENDA – RECEPCJA

Redakcja naukowa: Janusz Detka

Kielce 2002

###

Wydano przy pomocy finansowej:

 • Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

###

W styczniu 2001 roku minęła 80. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – poety, którego twórczość (przebogata, jak na krótkie, 23-letnie życie zakończone powstańczą śmiercią) na trwałe wpisała się w historię polskiej poezji i zbiorową polską pamięć. O tej twórczości i o samym twórcy napisano wiele w ciągu niemal sześćdziesięciu lat; powstały znaczące monografie (Kazimierza Wyki, Stanisława Stabry, Jerzego Święcha), zebrano wspomnienia przyjaciół, a liczba rozpraw i szkiców idzie w setki. Literacka spuścizna Baczyńskiego została obszernie i dogłębnie spenetrowana i sądzić by można, iż niewiele da się dodać do krytycznego i historycznoliterackiego zbioru komentarzy. Nawet najpotężniejsza literatura przedmiotu nigdy wszakże nie jest zbiorem zamkniętym. (…)

dr hab. Janusz Detka, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Janusz Detka
 1. Jerzy Święch Baczyński i Holocaust
 2. Anna Kurska – O pejzażu zimowym w poezji Baczyńskiego
 3. Jerzy Wiśniewski – O dźwiękowym i muzycznym rezonansie w wierszach Baczyńskiego
 4. Grażyna Szymczyk – Deszcz-płacz. Interpretacja Deszczów
 5. Iwona Mityk – Groteska w opowiadaniach Baczyńskiego
 6. Krystyna Pietrych Obłoki straszne Miłosza, obłoki lotne Baczyńskiego…
 7. Janusz Detka – Powojenne dialogi z poezją Baczyńskiego
 8. Jacek Brzozowski – Baczyński w biały dzień. O wierszu Wisławy Szymborskiej
 9. Marta Wyka List do Jana Bugaja czytany dzisiaj (parę propozycji)
 • Indeks utworów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – oprac. Janusz Detka
 • Indeks osób – oprac. Janusz Detka

###

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Krystyna Poklewska
 • dr hab. AndrzejFabianowski

Redaktor naukowy KTN:

 • dr hab. Jerzy L. Olszewski, prof. AŚ

Opracowanie redakcyjne:

 • Janina Miklaszewska-Falkiewicz

Korekta:

 • Ewa Sikorska

Projekt okładki:

 • Andrzej Zawada

Opracowanie graficzne, redakcja techniczna i skład:

 • Józef Bąkowski

###