Między misją a rzemiosłem

20,00

Jolanta Kępa

MIĘDZY MISJĄ A RZEMIOSŁEM

KIELECKIE ŚRODOWISKO DZIENNIKARSKIE

W LATACH 1945-1989

Kielce 1999

Wydawcy:

WYDAWNICTWO ANTYKWARYCZNE

oraz

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

INSTYTUT BIBLIOTEKARSTWA I DZIENNIKARSTWA

 

Format: A5 (145 x 205)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 361 stron

Opis

MIĘDZY MISJĄ A RZEMIOSŁEM

KIELECKIE ŚRODOWISKO DZIENNIKARSKIE

W LATACH 1945-1989

Autor: Jolanta Kępa

Kielce 1999

 

„(…) Za początek kształtowania się środowiska dziennikarskiego w Kielcach należy przyjąć datę ukazania się >>Gazety Kieleckiej<<, to jest rok 1870. Pierwszy, bardzo ważny, bo dający podłoże do dalszego rozwoju, etap kieleckiego dziennikarstwa skończył się wraz z wybuchem II wojny światowej. Kolejny okres to lata niemieckiej okupacji 1939-1945. Trudno w tym czasie mówić o środowisku dziennikarskim, bo prasa polska oficjalnie została zlikwidowana już w październiku 1939 roku. Zastąpiły je gazety wydawane po polsku przez Niemców. Równocześnie zaczęto wydawać czasopisma konspiracyjne. W samych Kielcach można się doliczyć kilkunastu tytułów, ukazujących się z różną częstotliwością (od dzienników po dwutygodniki). Przygotowywali je – pisali i powielali – działacze podziemnych organizacji partyjnych i wojskowych. Okres następny zaczyna się po wojnie, w drugiej połowie lat czterdziestych, kiedy środowisko dziennikarskie zaczęło się formalizować. I właśnie to – kieleckie środowisko dziennikarskie w latach 1945-1989 – stało się przedmiotem mojej rozprawy. (…)”

dr Jolanta Kępa-Mętrak

 

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz skrótów
 • Wstęp
 1. Droga do kieleckiej prasy
 2. Problemy zawodowe
 3. Działalność organizacji dziennikarskich
 4. Warunki ekonomiczne
 5. Postawy polityczne
 6. Odejścia ze środowiska
 • Zakończenie
 • Aneks
 • Bibliografia
 • Indeks nazwisk dziennikarzy