Bataliony Chłopskie w ocenie współczesnej historiografii

5,00

BATALIONY CHŁOPSKIE

W OCENIE WSPÓŁCZESNEJ HISTORIOGRAFII

Redakcja naukowa: Marta Pawlina-Meducka

Kielce 2001

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: A5 (145 x 205)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 174 strony

****

ISBN 83-86006-51-X

****

Opis

BATALIONY CHŁOPSKIE

W OCENIE WSPÓŁCZESNEJ HISTORIOGRAFII

Redakcja naukowa: Marta Pawlina-Meducka

Kielce 2001

####

Wydano z funduszów:

 • Komitetu Badań Naukowych w Warszawie
 • Samorządu Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

####

Bataliony Chłopskie na Kielecczyźnie miały szczególnie piękną kartę, choć przez wiele lat wysiłek zbrojny ich żołnierzy nie doznawał sprawiedliwej oceny. Złą tradycję rozpoczęła po II wojnie światowej osławiona >>Prawda o Batalionach Chłopskich<<, a utrwalił peerelowski obyczaj cenzurowania źródeł historycznych dotyczących ludowej konspiracji. Stworzyło to samoodnawiający się, a uprawniony wieloletnią praktyką mechanizm, sprzyjający fałszywej interpretacji dziejów ruchu ludowego w okresie II wojny światowej. (…)

dr hab. Marta Pawlina-Meducka, prof. UJK

####

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz ważniejszych skrótów
 • Wstęp – Marta Pawlina-Meducka
 1. Tadeusz Kisielewski – Potrzeby historiograficzne ruchu ludowego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki II wojny światowej na tle historiografii polskiej
 2. Tadeusz Chrobak – Ziemia i dom w myśli agrarystycznej
 3. Kazimierz Przybysz – Myśl polityczna konspiracyjnego ruchu ludowego 1939-1945 (przyczynek)
 4. Stanisław Meducki – Bataliony Chłopskie w strukturze politycznej podziemia antyhitlerowskiego
 5. Czesław Szczepańczyk – Spółdzielczość intendenturą Batalionów Chłopskich
 6. Sebastian Piątkowski – Z problematyki akcji scaleniowej Batalionów Chłopskich z Armią Krajową na Kielecczyźnie
 7. Alina Fitowa – Wychodzenie z konspiracji Stronnictwa Ludowego „Roch” i Batalionów Chłopskich po II wojnie światowej (w świetle dokumentów źródłowych)
 8. Romuald Turkowski – Żołnierze Batalionów Chłopskich – członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego wobec podziemia niepodległościowego w Polsce (1945-1947/1948)
 • Indeks nazwisk

####

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski
 • prof. dr hab. Wacław Długoborski

Opracowanie edytorskie:

 • Agencja Wydawnicza KWANT

Tłumaczenie na język angielski:

 • Andrzej Diniejko

Na okładce:

 • Oddział partyzancki BCh powiatu stopnickiego, pod dowództwem „Piotra”

Łamanie:

 • Józef Bąkowski

Druk i oprawa:

 • Przedsiębiorstwo Poligraficzne GŁOWACCY, 25-620 Kielce, ul. Kolberga 4

####