Monitoring Środowiska Przyrodniczego 9

20,00

MONITORING

ŚRODOWISKA

PRZYRODNICZEGO

NR 9

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2008

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Samodzielny Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

Patronat:

Komitet „Człowiek i Środowisko” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

****

Format: A4 (210 x   295)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 103 strony (+ wkładka 8 strony z 7 zdjęciami i 15 rycinami)

ISSN 1734-6762

ISBN 978-83-60777-18-3

****

Monitoring Środowiska Przyrodniczego

****

Opis

MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

NR 9/08

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2008

####

Publikacja wydana ze środków:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • PT Łysogóry w Kielcach
 • Gminy Sitkówka-Nowiny

####

Środowisko jest całością złożoną z wielu elementów, które kształtowały się miliony lat. W wyniku tych procesów ustaliły się ściśle określone relacje między czynnikami abiotycznymi i biotycznymi. Każdy z nich odgrywa określoną rolę i wpływa na pozostałe. Człowiek ma w nich również swoje miejsce. (…)

prof. dr hab. Marek Jóźwiak

####

ZAWARTOŚĆ:

 • Przedmowa – Marek Jóźwiak
 • Preface – Marek Jóźwiak

KONCEPCJE

 1. Alojzy Kowalkowski – Możliwości wykorzystania danych Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego we wdrażaniu zintegrowanego systemu zarządzania
 2. Anna Rabajczyk, Małgorzata Anna Jóźwiak – Możliwości wykorzystania makrofitów jako bioindykatorów metali ciężkich zdeponowanych w osadach dennych

METODY

 1. Ryszard Świetlik, Marzena Trojanowska – Metody frakcjonowania chemicznego stosowane w badaniach środowiskowych

WYNIKI

 1. Anna Andrzejewska, Adam Olszewski – Imisja SO2, NO2 i O2 na terenie stacji bazowej „Pożary” na podstawie pomiarów automatycznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w latach 2004-2007
 2. Witold Bochenek, Marek Jóźwiak, Małgorzata Kijowska, Rafał Kozłowski – Zróżnicowanie opadu podkoronowego w wybranych ekosystemach leśnych w Górach Świętokrzyskich i w Beskidzie Niskim
 3. Andrzej Harat,  Arnošt Grmela – Wpływ wód kopalnianych Górnośląskiego Zagłębia Węglowego na zmiany jakości wody w rzece Olza w latach 2000-2007
 4. Andrzej Jaguś – Zmiany jakościowe odpływów wód glebowych w warunkach recesji gospodarki nawozowej (na przykładzie górskich użytków zielonych)
 5. Katarzyna Sawicka- Kapusta, Marta Zakrzewska, Gabriela Bydłoń, Anna Pizło, Agnieszka Marek – Zanieczyszczenie powietrza na terenie stacji bazowych ZMŚP w 2007 roku na podstawie koncentracji metali ciężkich i siarki w plechach porostu Hypogymnia physodes
 6. Franciszek Woch – Ochrona gleb przed erozją realizowana W Polsce w procesie urządzania obszarów wiejskich

EDUKACJA

 1. Maciej Jóźwiak, Krzysztof Wierzbowski – System gwarancji pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

KRONIKA

 • Ilustracje
 • Gmina Sitkówka-Nowiny
 • Jaskinia Raj
 • Raj Cave

####

Rada Redakcyjna:

 • Arvids Barsevskis, Daugavpils (LV)
 • Wiesław Fałtynowicz, Wrocław (PL)
 • Marek Jóźwiak, Kielce (PL)
 • Andrzej Kostrzewski, Poznań (PL) – Przewodniczący
 • Krzysztof Kożuchowski, Łódź (PL)
 • Danuta Leszczyńska, Jackson (USA)
 • Carsten Lorz, Lepzig (D)
 • Katarzyna Sawicka-Kapusta, Kraków (PL)

Recenzenci:

 • Marek Górski, Łódź
 • Marek Jóźwiak, Kielce
 • Bogusław Kazimierski, Warszawa
 • Andrzej Kostrzewski, Poznań
 • Alojzy Kowalkowski, Słupsk
 • Katarzyna Sawicka-Kapusta, Kraków

Redaktor zeszytu:

 • Marek Jóźwiak

Sekretarz redakcji:

 • Rafał Kozłowski

Zdjęcie na okładce:

 • Marek Jóźwiak – Wodospad Kamieńczyka w Karkonoskim Parku Narodowym

Tłumaczenie tekstów angielskich:

 • Bartosz Leszczyński

Druk:

 • Oficyna Wydawnicza TEXT, ul. Chocimska 35/3A, 30-057 Kraków, tel./fax 12 294 54 50

Nakład: 550 egz.

####