Monitoring Środowiska Przyrodniczego 16

0,00

MONITORING

ŚRODOWISKA

PRZYRODNICZEGO

NR 16

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2014

***

Wydawca:

***

Patronat:

***

Niniejszy zeszyt został wydany dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

i dzięki temu dostępny jest za darmo.

***

Format: A4 (208 x   292)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 94 strony (+ wkładka 8 stron z 23 zdjęciami i 1 ryciną)

ISSN 1734-6762

ISBN 978-83-60777-55-8

***

Monitoring Środowiska Przyrodniczego

***

Opis

MONITORING ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

NR 16

Redakcja naukowa: Marek Jóźwiak

Kielce 2014

###

Publikacja wydana ze środków:

 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
 • PT Łysogóry w Kielcach
 • MLU Katowice

###

Charakterystyczną cechą wielu współcześnie najważniejszych problemów środowiskowych jest to, że rozpoznajemy je dopiero wtedy, gdy przyczyny przeminęły niezbadane, a działania i presje wciąż się nasilają. W pewnym momencie staje się oczywiste, że to właśnie one mają znaczący wpływ na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Dlatego bardzo ważny stał się stały, rozwijający się, nowoczesny system technicznego i biologicznego monitoringu środowiska, w który od 20 lat wpisuje się Stacja Monitoringu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Przede wszystkim ważne są stale rosnące – w wyniku działania tych stacji – zasoby danych oraz ich upublicznianie. (…)

prof. dr hab. Marek Jóźwiak

###

ZAWARTOŚĆ:

 • Przedmowa – Marek Jóźwiak

KONCEPCJE

 1. Robert Kruszyk, Marek Wojciechowski – System informatyczny Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego – architektura i funkcje systemu

METODY

 1. Małgorzata Anna Jóźwiak, Marek Jóźwiak – Możliwości oceny stanu powietrza atmosferycznego na podstawie defoliacji w miastach na przykładzie Kielc
 2. Rafał Kozłowski – Znaczenie osadów mgielnych w depozycji zanieczyszczeń w geoekosystemach górskich

WYNIKI

 1. Witold Bochenek – Sezonowa zmienność i wieloletnie tendencje pH w opadzie atmosferycznym na stacji bazowej ZMŚP w Szymbarku w latach 1999-2013
 2. Katarzyna Sawicka-Kapusta, Maria Zakrzewska, Paweł Dudzik, Karolina Gołuszka – Zanieczyszczenia powietrza stacji bazowych ZMŚP w 2011 roku na podstawie koncentracji metali ciężkich i siarki w plechach porostu Hypogymnia physodes zebranych z naturalnego środowiska
 3. Witold Smołkowicz, Łukasz Wiejaczka, Roman Soja – Ocena zasięgu oddziaływania zbiornika Klimkówka na termikę rzeki Ropy
 4. Józef Szpikowski, Monika Domańska – Wpływ uwarunkowań geomorfologicznych i antropogenicznych na stan hydromorfologiczny górnej Parsęty
 5. Jacek Tylkowski – Hydromorfologiczna ocena wód płynących wyspy Wolin z wykorzystaniem metody River Habitat Survey

EDUKACJA

 1. Ilona Żeber-Dzikowska, Łukasz Cisło – Wdrażanie różnorodnych form edukacji na terenie obszarów chronionych
 • Ryciny i fotografie w kolorze
 • Jaskinia Raj
 • Nowa generacja urządzeń monitorujących jakość powietrza

###

Rada Redakcyjna:

 • Arvids Barsevskis, Daugavpils (LV)
 • Ben Dzięgielewski, Carbondale (USA)
 • Wiesław Fałtynowicz, Wrocław (PL)
 • Marek Jóźwiak, Kielce (PL)
 • Andrzej Kostrzewski, Poznań (PL) – Przewodniczący
 • Rafał Kozłowski, Kielce (PL) – Sekretarz
 • Alojzy Kowalkowski, Słupsk (PL)
 • Carsten Lorz, Dresden (D)
 • Evgeny M. Nesterov, Sankt Petersburg (RUS)
 • Olegas Pustelnikovas, Wilno (LT)
 • Leszek Starkel, Kraków (PL)
 • Dmitrij A. Subietto, Sankt Petersburg (RUS)

Redaktor naczelny:

 • Marek Jóźwiak

Redaktorzy tematyczni:

 • Krzysztof Kożuchowski prof. dr hab. – Uniwersytet Łódzki, Polska (klimatologia, monitoring środowiska)
 • Katarzyna Sawicka-Kapusta prof. dr hab. – Uniwersytet Jagielloński, Polska (biologia, monitoring środowiska)
 • Zbigniew Zwoliński dr hab. prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Polska (geomorfologia, geoinformacja, zintegrowany monitoring)
 • Maria Żygadło, dr hab. prof. PŚ – Politechnika Świętokrzyska w Kielcach, Polska (inżynieria środowiska)
 • Stanisław Małek dr hab. prof. UR – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska (nauki leśne, monitoring)
 • Małgorzata Anna Jóźwiak dr – Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Polska (biomonitoring, bioindykacja)

Redaktor językowy:

 • Danuta Leszczyńska prof. dr – Jackson State University (USA)

Redaktor statystyczny:

 • Alfred Stach dr hab. prof. UAM – Uniwersytet im. Adama Miskiewicza, Polska

Zdjęcie na okładce:

 • Małgorzata Anna Jóźwiak – Fragment wyspy Cebu (Filipiny)

Druk:

 • Zakład Małej Poligrafii, Rafał Nowakowski, Kielce

Nakład: 300 egz.

###