Murawy i zarośla kserotermiczne wzgórz wapiennych okręgu chęcińskiego

1,00

Tadeusz Głazek

MURAWY I ZAROŚLA

KSEROTERMICZNE

WZGÓRZ WAPIENNYCH

OKRĘGU CHĘCIŃSKIEGO

Warszawa 1987

***

Wydawcy:

Wydawnictwa Geologiczne

&

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

***

Format: B5 (170 x 239)

Oprawa: broszura, spinana, mat

Objętość: 40 stron

ISBN 83-220-0331-5

***

Opis

MURAWY I ZAROŚLA

KSEROTERMICZNE

WZGÓRZ WAPIENNYCH

OKRĘGU CHĘCIŃSKIEGO

Autor: Tadeusz Głazek

Warszawa 1987

###

Wydano przy pomocy finansowej

 • Komitetu Organizacyjnego Dni Prasy i Akcji Społecznych

###

W malowniczym krajobrazie okręgu chęcińskiego zlokalizowano przemysł cementowy, wapienniczy oraz kopalnictwo surowców mineralnych.Sposoby pozyskiwania surowców mineralnych, zarówno dla przemysłu, jak i budownictwa, metodą odkrywkową oraz pyły kominowe, emitowane przez cementownie Nowiny i Małogoszcz, mają niewątpliwie bardzo duży wpływ na dewastację krajobrazu, flory i szaty roślinnej tego terenu. (…)

prof. dr hab. Tadeusz Głazek

###

SPIS TREŚCI:

 1. Wstęp
 2. Cel i metodyka pracy
 3. Ogólna charakterystyka terenu badań
 4. Zbiorowiska roślinne
 5. Zestawienie wyników
 6. Literatura

###

Komisja wydawnicza KTN:

 • Stanisław Cieśliński
 • Mieczysław Markowski (przewodniczący)
 • Stanisław Meducki
 • Małgorzata Piątkowska (sekretarz)
 • Czesław Rzepa

Recenzenci:

 • doc. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdon
 • prof. dr hab. Dominik Fijałkowski

Redakcja:

 • Ewa Madurowicz

Redakcja techniczna:

 • Barbara Modzelewska

Korekta:

 • Maria Świetlik

Druk (nakład 500 + 70 egz.):

 • Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, ul. Rakowiecka 4

###