Regionalizm kielecki w latach 1918-1939

10,00

 

Aleksandra Lubczyńska

REGIONALIZM KIELECKI

W LATACH 1918-1939

Kielce 2008

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 [165 x 235]

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 383 strony

****

ISBN 978-83-60777-08-4

****

Opis

REGIONALIZM KIELECKI

W LATACH 1918-1939

Autor: Aleksandra Lubczyńska

Kielce 2008

####

Publikacja ukazała się dzięki pomocy finansowej:

 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Biblioteki Głównej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • SORNAT – Przedsiębiorstwa Wielobranżowego
 • Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowo-Handlowego „AGAT” Sp. z o.o.
 • Vive Textile Recycling Sp. z o.o.
 • Banku Spółdzielczego w Kielcach
 • Darczyńców, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

####

(…) Niniejsza publikacja stanowi próbę scharakteryzowania dziejów regionalizmu kieleckiego w okresie międzywojennym. Wybór tematu podyktowany został faktem, iż dotychczas nie powstała żadna praca mogąca pretendować do miana monografii ruchu regionalnego na Kielecczyźnie, a jego dorobek jest wielce znaczący. Wobec tego, że monografie takie posiada już część polskich regionów, warto było zmierzyć się z tymże zagadnieniem i omówić zjawisko regionalizmu oraz sposoby realizacji jego ideałów w warunkach kieleckich. (…)

dr Aleksandra Lubczyńska

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp
 • Regionalizm. Idea i jej dzieje
 1. Geneza  i rozwój regionalizmu na zachodzie Europy
 2. Początki regionalizmu na ziemiach polskich. Krajoznawstwo i jego wkład w rozwój regionalizmu
 3. Sytuacja Polski u progu niepodległości i jej wpływ na pierwsze definicje regionalizmu na gruncie polskim
 4. Sekcja Powszechnych Uniwersytetów Regionalnych Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Warszawie
 5. Regionalizm w dyskusjach prasowych
 6. Regionalizm jako ideologia państwowa. Wojewódzkie Komitety Regionalne
 7. Regionalizm a literatura piękna
 • Regionalizm kielecki – miejsca wspólne
 1. Region kielecki – nazwa i granice
 2. Stefan Żeromski i jego wkład w propagowanie idei regionalizmu
 3. Powstanie i działalność Komitetu Obrony Puszczy Jodłowej
 4. Piśmiennictwo w służbie regionalizmu
 • Sandomierz jako kolebka regionalizmu polskiego i kieleckiego
 1. Powszechny Uniwersytet Regionalny im. St. Konarskiego w Sandomierzu – geneza i powstanie
 2. Kursy i zjazdy regionalne
 3. Wydawnictwa PUR-u
 4. Działalność naukowo-badawcza i popularyzatorska PUR-u
 5. Działalność społeczna i publicystyczna Romana Koseły
 • Regionalizm w środowiskach: kieleckim, radomskim i innych
 1. Program pracy regionalnej dla regionu kieleckiego i próby jego realizacji
 2. Ratowanie folkloru świętokrzyskiego jako jedno z priorytetowych zadań regionalistów
 3. Kielecczyzna jako region turystyczny
 4. Radomskie środowisko regionalistów
 5. Działalność oddziałów PTK w Miechowie, Jędrzejowie, Ostrowcu i w Starachowicach
 • Zakończenie
 • Wykaz źródeł i literatury
 • Wykaz podstawowych skrótów
 • Indeks osób
 • Summary

####

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Alina Brodzka-Wald
 • prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki

Redakcja, korekta:

 • Katarzyna Zielińska

Indeks:

 • Bożena Kosno

Tłumaczenie na język angielski:

 • Andrzej Diniejko

Projekt okładki:

 • Andrzej Bednarz

Formatowanie komputerowe:

 • Marzena Buksińska

####