Rocznik Świętokrzyski. Seria A – Nauki Humanistyczne nr 26

3,00

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE

NR 26

Redakcja naukowa: Adam Massalski

Kielce 2001

Wydawca:

***

Format: B5 (170 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 191 stron

ISSN 1427-5910

Opis

ROCZNIK ŚWIĘTOKRZYSKI

SERIA A – NAUKI HUMANISTYCZNE

NR 26

Redakcja naukowa: Adam Massalski

Kielce 2001

###

Kolejny tom „Rocznika Świętokrzyskiego”, który przedkładamy miłośnikom przeszłości regionu, w zasadzie poświęcony jest zagadnieniom związanym z szeroko pojętą historią kultury. Zamieszczone w nim materiały dotyczą XIX i XX wieku. Część z nich jest pokłosiem doktoratów, pozostałe wiążą się treściowo z przygotowywanymi aktualnie pracami tego typu. Tematyka prezentowanych opracowań koncentruje się wokół historii szkolnictwa, turystyki i zagadnień społecznych. (…)

prof. dr hab. Adam Massalski

###

SPIS TREŚCI:

 • Adam Massalski – Słowo wstępne
 1. Małgorzata Stawiak – Życie codzienne mieszczanek w Królestwie Polskim w I połowie XIX wieku
 2. Ewa Kula – Zainteresowania naukowe nauczycieli zatrudnionych w rządowych męskich szkołach średnich w Kielcach w latach 1833-1862
 3. Małgorzata Wrzosek – Prywatne, wyższe szkoły i pensje męskie w Kielcach w okresie międzypowstaniowym
 4. Cezary Jastrzębski – „Podróże piechotne” malarzy w widłach Wisły i Pilicy w okresie międzypowstaniowym
 5. Aneta Oborny – Wielcy muzycy na estradach kieleckich w II połowie XIX wieku
 6. Beata Klimer – Budowa „teatru Ludwika” w Kielcach w latach 1877-1878 w świetle „Gazety Kieleckiej”
 7. Anna Skorupka – Losy inspektora Jakuba Andriejewskiego i nauczyciela Merkurija Murawiewa z Seminarium Nauczycielskiego w Jędrzejowie
 8. Robert Ślęzak – Z problematyki postaw społeczno-religijnych w środowisku małego miasta na przełomie XIX i XX wieku na przykładzie Włoszczowy
 9. Sławomir Jóźwik – Materiały do dziejów oświaty w gminie Bieliny (1823-1952)
 10. Andrzej Kozera – Oświata i doradztwo rolnicze w województwie kieleckim w latach 1918-1939
 11. Aleksandra Sińczak – Regionalizm – literatura regionalna – polityka. Dwudziestolecie międzywojenne
 12. Janusz Stefaniak – Duchowieństwo wobec procesu księdza biskupa Czesława Kaczmarka
 13. Grzegorz Niedbała – Ksiądz Stanisław Skurczyński (1892-1972)
 14. Dorota Putowska – Stanisław Suchorowski – popularyzator ludowej twórczości artystycznej regionu świętokrzyskiego