Studia Kieleckie nr 77

1,00

STUDIA

KIELECKIE

NR 1/77

Zeszyt Biologiczny

Redakcja Naukowa: Jan Gienc, Krzysztof Toborowicz

KWARTALNIK 1993

Wydawca:

 

Format: B5 (166 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, matowa

Objętość: 121 stron (+ 2 wkładki z 1 mapą i 10 czarno-białymi zdjęciami na 6 stronach)

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 1/77

Redakcja Naukowa: Jan Gienc, Krzysztof Toborowicz

Kielce 1993

 

SPIS TREŚCI:

ARTYKUŁY

 1. Bożena Maciejczak – Flora synantropijna terenów kolejowych miasta i strefy podmiejskiej Ostrowca Świętokrzyskiego
 2. Barbara Sylwestrzak – Wpływ gibereliny GA3 na wzrost i rozwój pszenicy jarej (Triticum wulgare L.)
 3. Marian Kargol – Hipoteza grawiosmotyczna ksylemowego przemieszczania wody w roślinach
 4. Grażyna Suchanek, Marian Kargol – Aspekt energetyczny modelu 1-membranowego szlaku wodnego w poprzek korzenia
 5. Jerzy Čmak, Barbara Ichniowska-Korpula, Jadwiga Zbożeń – Ugrupowania fauny płazów (Amphibia) obszaru miejskiego Kielc na tel zmian urbanizacyjnych i warunki jej ochrony
 6. Hanna Bartnicka, Grażyna Denkowska – Ochotkowate (Chironomidae) rzeki Lubrzanki
 7. Jadwiga Barga-Więcławska – Nowe stanowiska Cepaea hortensis (O. F. Müller 1774) (Gastropoda: Helicidae) w Górach Świętokrzyskich
 8. Hanna Stępkowska, Jolanta Rysińska – Wpływ głodzenia i unieruchomienia na aktywność aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej w tkankach królików nowozelandzkich
 9. Jolanta Rysińska, Hanna Stępkowska – Aktywność aldolazy i dehydrogenazy mleczanowej we wczesnym okresie rozwojowym królików
 10. Krystyna Królikowska, Anna Niedzielska – Wpływ quinaldofuru na rozwój wybranych gatunków bakterii
 11. Anna Niedzielska, Krystyna Królikowska – Mikrobiologiczna ocena mleka surowego pozyskiwanego z gospodarstw indywidualnych i mlek towarowego z okolic Kielc
 12. Michał Kosztołowicz, Zofia Majecka – Metoda szacowania za pomocą jednorodnego układu łańcuchów Markowa rezultatów kształcenia uczniów uzyskanych na lekcjach biologii

KOMUNIKATY

 • Małgorzata Sylwestrzak – Przepiórka japońska (Coturnix coturnix japonica) jako zwierzę laboratoryjne

KALENDARIUM

 • Krzysztof Toborowicz – 49 Zjazd Polskiego Towarzystwa Botanicznego