Studia Kieleckie nr 7

1,50

STUDIA

KIELECKIE

NR 3/7

Z BADAŃ NAD ZAGADNIENIAMI OŚWIATY I KULTURY REGIONU KIELECKIEGO

Zeszyt Pedagogiczno-Psychologiczny

Redakcja Naukowa: Bogusław Adamczyk

KWARTALNIK 1975

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

***

Format: B5 (165 x 233)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 108 stron

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

NR 3/7

Redakcja Naukowa: Bogusław Adamczyk

Kielce 1975

###

Kieleckie Towarzystwo Naukowe przekazuje do rąk Czytelników publikację, zawierającą opracowania kilku wybranych zagadnień z dziedziny oświaty i kultury regionu kieleckiego w okresie XXX-lecia PRL. Jest to zbiór artykułów o tematyce obejmującej wieloraki wachlarz problematyki z tego okresu. (…)

prof. dr hab. Jan Zborowski

SPIS TREŚCI:

 • Przedmowa – Jan Zborowski

I. ARTYKUŁY I ROZPRAWY

 1. Edmund Staszyński – Problemy rozwoju kultury regionu kieleckiego
 2. Stanisław Orlikowski – Drogi odbudowy szkolnictwa podstawowego w województwie kieleckim w latach 1945-49
 3. Zdzisław Ratajek – Problemy kształcenia i doskonalenia nauczycieli
 4. Józef Mrożkiewicz – Z badań nad przygotowaniem dzieci do rozpoczęcia nauki szkolnej
 5. Waldemar Dutkiewicz – Absencja uczniów szkół wiejskich i jej związek z ocenami szkolnymi
 6. Elżbieta Różańska – Badania nad niedostosowaniem społecznym młodzieży w zasadniczych szkołach zawodowych
 7. Krystyna Łuczkiewicz – Udział nauczycieli języka polskiego w kształtowaniu zaangażowanych postaw uczniów wobec kultury
 8. Witold Dobrołowicz, Ewa Swałdek – O nowych możliwościach dydaktycznych i naukowo-badawczych
 9. Jerzy Skrzypczyk – Niektóre formy pracy Naukowego Koła Pedagogów WSP w Kielcach

II. SYLWETKI

 1. TADEUSZ PASIERBIŃSKI (1901-1968) – Tadeusz Gruszczyński
 2. ALEKSANDER PATKOWSKI (1890-1942) – Irena Bednarz

III. RECENZJE

 1. Józef Kossecki: Cybernetyka kultury, PIW, Biblioteka Myśli Współczesnej, Warszawa 1974. ss. 297. – Witold Dobrołowicz
 2. Władysław Ozga: Rozmieszczenie szkół w Polsce, WSiP, Warszawa 1974, ss. 584. – Julian Bazański
 3. Adam Szymański: Zakłady kształcenia nauczycieli w Kieleckiem, 1945-1970, ZNP, WSP, Kielce 1975, ss. 79. – Bogusław Adamczyk

IV. KRONIKA

###

Kolegium Redakcyjne

 • Bogusław Adamczyk
 • Jerzy Čmak
 • Zofia Frankiewicz (sekretarz)
 • Zenon Guldon
 • Kazimierz Mierzwa
 • Jan Pacławski (przewodniczący)
 • Halina Żakowa

Zeszyt przygotowała Sekcja Pedagogiczno-Psychologiczna

Redakcja naukowa:

 • dr Bogusław Adamczyk

Adiustacja i korekta:

 • Zofia Frankiewicz

Druk:

 • Pracownia Poligraficzna WSP Kielce, nakład 300 + 30

###