Studia Kieleckie – Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza nr 2

2,00

STUDIA

KIELECKIE

SERIA BIBLIOLOGICZNO-PRASOZNAWCZA

NR 2

Redakcja naukowa: Danuta Adamczyk

Kielce 2002

Wydawca:

Format: B5 (170 x 237)

Oprawa: miękka, klejona

Objętość: 169 stron

Opis

STUDIA

KIELECKIE

SERIA BIBLIOLOGICZNO-PRASOZNAWCZA

NR 2

Redakcja naukowa: Danuta Adamczyk

Kielce 2002

ZAWARTOŚĆ

 1. Monika Olczak-Kardas – Popularyzacja książki i biblioteki w społeczności wiejskiej w latach 1918-1939 (na przykładzie województwa warszawskiego)
 2. Jolanta Dzieniakowska – Edukacja permanentna, czyli być nauczycielem… w opinii słuchaczy bibliotekoznawczych studiów podyplomowych
 3. Grażyna Gulińska, Jolanta Konopka – Biblioteki publiczne w społeczeństwie informacyjnym – uwagi i refleksje (na przykładzie działalności Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach)
 4. Czesław Erber – Piotr Arkadiusz Płoski (1845-1922), prawnik i dziennikarz, redaktor „Gazety Kieleckiej”
 5. Barbara Gierszewska – Historia polskiego kina, czyli o potrzebie krytycznego odczytania czasopism filmowych do 1939 roku (próba uzasadnienia)
 6. Zofia Sokół – Towarzystwo Wydawnicze „Bluszcz” Spólka z o.o. (1924-1939)
 7. Tomasz Mielczarek – W pogoni za historią. Tygodnik „Polityka” w latach 1980-1989
 8. Judyta Ewa Perczak – Reklama w okresie PRL – zarys problemu
 9. Tomasz Chrząstek – Próba powołania pisma „niezależnych clerków” – wyraz naiwności politycznej czy symptom nadchodzących zmian?
 10. Renata Piasecka – Instrukcja w sprawie informacji i problematyki krajowej na łamach prasy polskiej
 11. Małgorzata Ptasińska – Dar profesora Tadeusza Górskiego dla Biblioteki Głównej WSP w Kielcach