Studia Kieleckie – Seria Geologiczno-Geograficzna nr 4

2,00

STUDIA KIELECKIE

SERIA GEOLOGICZNO-GEOGRAFICZNA

NUMER 4

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 2000

Wydawca:

&

INSTYTUT GEOGRAFII AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

***

Format: B5 (169 x 238)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 161 stron

ISSN 1429-0650

***

Opis

STUDIA KIELECKIE

SERIA GEOLOGICZNO-GEOGRAFICZNA

NUMER 4

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 2000

###

“Numer 4 Serii Geologiczno-Geograficznej Studiów Kieleckich zawiera artykuły z następujących dziedzin: geomorfologia, klimatologia i hydrologia, sozologia oraz geografia regionalna. Ich autorzy to: Bartłomiej Jaśkowski, Bolesław J. Kowalski, Jerzy L. Olszewski, Grzegorz Szałach, Honorata Szostek, Grzegorz Żarnowiecki, Maria Garbaczowa, Małgorzata Góralczyk, Ryszard Góralczyk, Marek Jóźwiak, Witold Wilczyński, Lena Skibińska-Opoka, Mateusz Wierciński i Elżbieta Orłowska”.

###

SPIS TREŚCI:

GEOMORFOLOGIA

 1. Bartłomiej Jaśkowski, Bolesław J. Kowalski – Wiek gliny lodowcowej na północnym przedpolu Wyżyny Małopolskiej w świetle datowań termoluminescencyjnych

KLIMATOLOGIA I HYDROLOGIA

 1. Jerzy L. Olszewski, Grzegorz Szałach, Honorata Szostek – Przymrozki w środkowej części Gór Świętokrzyskich
 2. Grzegorz Żarnowiecki – Występowanie zamieci śnieżnych na Kielecczyźnie
 3. Maria Garbaczowa – Klimat i pogoda jako czynniki ingerujące w działania wojenne starożytnych
 4. Małgorzata Góralczyk, Ryszard Góralczyk – Ocena sposobów rozwiązywania równań bilansu wodnego

SOZOLOGIA

 1. Marek Jóźwiak – Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w środkowej części Gór Świętokrzyskich
 2. Grzegorz Żarnowiecki – Pył zawieszony w Kielcach

GEOGRAFIA REGIONALNA

 1. Witold Wilczyński – Struktura regionalna Polski w świetle powiązań migracyjnych miast
 2. Lena Skibińska-Opoka – Prawosławie na Białostocczyźnie
 3. Mateusz Wierciński – Problemy edukacji szkolnej w kulturach plemiennych Indii po 1947 roku
 4. Elżbieta Orłowska – O arabsko-muzułmańskich początkach geografii muzułmańskiej

###