Studia Kieleckie – Seria Geologiczno-Geograficzna nr 4

2,00

STUDIA KIELECKIE

SERIA GEOLOGICZNO-GEOGRAFICZNA

NUMER 4

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 2000

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

INSTYTUT GEOGRAFII AKADEMII ŚWIĘTOKRZYSKIEJ

****

Format: B5 (169 x 238)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 161 stron

****

ISSN 1429-0650

****

Opis

STUDIA KIELECKIE

SERIA GEOLOGICZNO-GEOGRAFICZNA

NUMER 4

Redakcja naukowa: Jerzy L. Olszewski

Kielce 2000

####

Wydano z funduszów:

 • Wojewody Świętokrzyskiego
 • Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

####

SPIS TREŚCI:

GEOMORFOLOGIA

 1. Bartłomiej Jaśkowski, Bolesław J. Kowalski – Wiek gliny lodowcowej na północnym przedpolu Wyżyny Małopolskiej w świetle datowań termoluminescencyjnych

KLIMATOLOGIA I HYDROLOGIA

 1. Jerzy L. Olszewski, Grzegorz Szałach, Honorata Szostek – Przymrozki w środkowej części Gór Świętokrzyskich
 2. Grzegorz Żarnowiecki – Występowanie zamieci śnieżnych na Kielecczyźnie
 3. Maria Garbaczowa – Klimat i pogoda jako czynniki ingerujące w działania wojenne starożytnych
 4. Małgorzata Góralczyk, Ryszard Góralczyk – Ocena sposobów rozwiązywania równań bilansu wodnego

SOZOLOGIA

 1. Marek Jóźwiak – Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego w środkowej części Gór Świętokrzyskich
 2. Grzegorz Żarnowiecki – Pył zawieszony w Kielcach

GEOGRAFIA REGIONALNA

 1. Witold Wilczyński – Struktura regionalna Polski w świetle powiązań migracyjnych miast
 2. Lena Skibińska-Opoka – Prawosławie na Białostocczyźnie
 3. Mateusz Wierciński – Problemy edukacji szkolnej w kulturach plemiennych Indii po 1947 roku
 4. Elżbieta Orłowska – O arabsko-muzułmańskich początkach geografii muzułmańskiej

####

Redaktor

 • Jerzy L. Olszewski (Instytut Geografii AŚ, Kielce i Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Radom)

Zastępca redaktora

 • Bartłomiej Jaśkowski (Instytut Geografii AŚ, Kielce)

Członkowie Redakcji

 • Marian Koziej (Instytut Geografii AŚ, Kielce)
 • Florian Plit (Uniwersytet Warszawski)
 • Zbigniew Wójcik (Muzeum Ziemi PAN, Warszawa)

Redaktor techniczny

 • Zofia Steciak

Skład komputerowy

 • Józef Bąkowski

Ryciny na wakatach wykonała

 • Bożena Maciejczak

####