Świętokrzyskie Studia Archiwalno-Historyczne, Tom VI

40,00

ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM VI

Redakcja naukowa: Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk

Kielce 2017

Wydawcy:

***

 

Format: B5 (170 x 240)

Oprawa: twarda, szyta, folia błysk

Objętość: 363 strony + wkładka 32 strony na papierze kreda z 71 fotografiami

ISSN 2353-1223

Opis

ŚWIĘTOKRZYSKIE STUDIA ARCHIWALNO-HISTORYCZNE

TOM VI

Redakcja naukowa: Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska, Hubert Wilk

Kielce 2017

###

SPIS TREŚCI:

ARTYKUŁY

 1. Bartosz Nowożycki – Theodore R. Schellenberg. Model porządkowania i opracowania materiałów proweniencji prywatnej
 2. Elżbieta Czajka –  Źródła do dziejów Końskich i powiatu koneckiego w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi
 3. Magdalena Książek – Żywot człowieka niezbyt poczciwego, czyli wzloty i upadki felczera Seweryna Bednarskiego (1833-po 1864)
 4. Wojciech Cedro – Droga na zesłanie polskich kobiet w XIX wieku na wybranych przykładach
 5. Agnieszka Werens – Żydzi na wsi guberni kieleckiej (przełom XIX i XX wieku) w świetle „Gazety Kieleckiej”
 6. Tomasz Karbowniczek – Polska Partia Socjalistyczna i Związek Proletariatu Miast i Wsi w wiecach przedwyborczych do Sejmu w 1922 roku w województwie kieleckim
 7. Tomasz Borowiec – Udział duchowieństwa rzymskokatolickiego diecezji kieleckiej w kampaniach parlamentarnych Związku Ludowo-Narodowego z 1922 i 1928 roku
 8. Dominik Flisiak – Działalność anarchistów z lat 1926-1932 w świetle zasobu Archiwum Państwowego w Kielcach
 9. Sebastian Piątkowski – Prawda o trybach propagandy. Okupacyjne losy regionu świętokrzyskiego w publicystyce „Biuletynu Informacyjnego” Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej (1940-1945)

ŹRÓDŁA

 1. Zdzisław Jedynak – Dokumenty od połowy XV do końca XVI wieku w Archiwum Państwowym w Kielcach
 2. Anton M. Lutynskij, Anfisa Ju. Rodionowa – Gazieta „Prawda” o bojach mieżdu Krasnoj Armiej i polskimi wojskami w sentiabrie 1939 goda
 3. Iwona Pogorzelska – Teatr obozowy w Murnau – fotografie
 4. Ewa Wójcicka, Piotr Rogowski – Miechów i ziemia miechowska w okresie II wojny światowej w świetle zeznań Włodzimierza Bilana
 5. Paweł Glugla – Wspomnienia ks. dr. Jana Kasztelana CM z pracy w Kazimierzy Wielkiej podczas II wojny światowej

RECENZJE

 1. Lech Frączek – G. Dąbrowski, D. Kalina, A. Malicki, R. Mirowski, Parafia Krasocin na przestrzeni dziejów. Dziedzictwo małych ojczyzn. Materiały z sesji popularno-naukowej w Krasocinie w dniu 29 października 2016 r., Krasocin – Włoszczowa 2016, ss. 510

KRONIKA

 1. Wiesława Rutkowska – Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Kielcach za rok 2016
 2. Monika Poszalska, Łukasz Wołczyk – Sprawozdanie z realizacji cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym w 2015 roku
 3. Monika Poszalska – Sprawozdanie z realizacji cyklu „Spotkania ze źródłem archiwalnym” w 2016 roku
 4. Łukasz Wołczyk – Sprawozdanie z piątego w 2016 roku „Spotkania ze źródłem archiwalnym” pt. „Edukacja w źródle archiwalnym”, 28 września 2016 roku
 5. Joanna Kolankowska – Sprawozdanie ze spotkania „Brygada Świętokrzyska Narodowych Sił Zbrojnych w źródle archiwalnym”, Kielce, 29 marca 2017 roku
 6. Dawid Dzienniak – Sprawozdanie z działalności Koła Historycznego Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach za 2015 rok
 7. Dominik Flisiak – Ogólnopolska konferencja „Człowiek nie jest aniołem, ale winien być istotą kulturalną. Kultura i jej aspekty w II Rzeczypospolitej”, Kielce, 17 czerwca 2016 roku
 8. Agnieszka Malinowska – Konferencja popularnonaukowa „Dzieje powiatu starachowickiego w ostatnim stuleciu 1915-2016”, Starachowice, 22 września 2016 roku
 9. Tomasz Domański, Edyta Majcher-Ociesa – Konferencja „Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku”, Kielce, 11-12 października 2016 roku
 10. Tomasz Domański, Edyta Majcher-Ociesa – Konferencja „Policja Polska >>granatowa<< w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945”, Kielce, 6 grudnia 2016 roku
 11. Łukasz Guldon, Edyta Majcher-Ociesa – Obchody 70. rocznicy pogromu w Kielcach z 4 lipca 1946 roku
 12. Dominik Flisiak – Otwarcie wystawy „Akademia Górnicza w Kielcach” w Muzeum Historii Kielc, Kielce, 17 czerwca 2016 roku
 13. Andrzej Korban Otwarcie wystawy „Nasi sąsiedzi – Żydzi”, Muzeum Diecezjalne w Kielcach, 17 stycznia 2017 roku
 14. Paweł Żołądek – Otwarcie wystawy „Bronisław Piłsudski. Niezwykły brat Marszałka” oraz „Józef Piłsudski. Niezwykły brat Bronisława”, Kielce, 1 lutego 2017 roku
 • Informacja o autorach
 • Indeks osób
 • Indeks miejscowości