Społeczeństwo polskie w dobie I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku

10,00

SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE

W DOBIE

I WOJNY ŚWIATOWEJ

I

WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1920 ROKU

Redakcja naukowa: Ryszard Kołodziejczyk

Kielce 2001

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (164 x 233)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 336 stron

****

ISBN 83-86006-49-8

****

Opis

SPOŁECZEŃSTWO POLSKIE

W DOBIE

I WOJNY ŚWIATOWEJ

I

WOJNY POLSKO-BOLSZEWICKIEJ 1920 ROKU

Redakcja naukowa: Ryszard Kołodziejczyk

Kielce 2001

####

Wydano z funduszy:

 • Komitetu Badań Naukowych w Warszawie
 • Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

####

Prezentowane wydawnictwo stanowi pokłosie konferencji naukowej, zorganizowanej w Kielcach w dniach 25 i 26 maja 2000 r. Zamierzeniem inicjatorów tego przedsięwzięcia było ukazanie stanu świadomości Polaków trzech zaborów wobec ówczesnych wydarzeń. To przecież nasi ojcowie i dziadowie w tyglu doświadczeń wojennych lat Wielkiej Wojny Białych Ludzi – jak nazwie ją wybitny niemiecki pisarz – następnie w obliczu śmiertelnej groźby najazdu Rosji sowieckiej stawili czoło armiom bolszewickim w jednej z trzynastu największych bitew świata. (…)

prof. dr hab. Ryszard Kołodziejczyk

####

SPIS TREŚCI:

 • Wykaz ważniejszych skrótów
 • Słowo wstępne – Ryszard Kołodziejczyk
 1. Ryszard Kołodziejczyk – Dziedzictwo epoki zaborów i próby jego przezwyciężenia
 2. Józef Buszko – Dezintegrujące i integrujące czynniki w kształtowaniu polskiej tożsamości narodowej w latach 1914-1920
 3. Antoni Czubiński – Społeczeństwo polskie Prus wobec wojen 1914-1918 i 1919-1920
 4. Mariusz Korzeniowski – Polacy wobec Rosji i Rosjan w latach I wojny światowej
 5. Jan Lewandowski – Od pełnej niewoli do pełnej niepodległości. Przemiany postaw społeczeństwa Królestwa Polskiego w latach 1914-1918
 6. Janusz Szczepański – Postawy społeczeństwa ziem byłego Królestwa Polskiego wobec najazdu bolszewickiego
 7. Marek Przeniosło – Chłopi Królestwa Polskiego w latach I wojny światowej – przemiany świadomości narodowej
 8. Stanisław Wiech – „O wojnę powszechną… Prosimy Cię, Panie”. Żandarmeria rosyjska wobec groźby wybuchu wojny europejskiej
 9. Konrad Zieliński – Społeczno-polityczne uwarunkowania przemian świadomości ludności żydowskiej na ziemiach Królestwa Polskiego i pod okupacją austro-węgierską
 10. Jarosław Cabaj – Aktywność społeczno-polityczna mieszkańców Chełmszczyzny i Podlasia w latach 1914-1918
 11. Ks. Michał Marian Grzybowski – Duchowieństwo Mazowsza i Podlasia w obliczu I wojny światowej i najazdu bolszewickiego
 12. Zachariasz S. Jabłoński OSPPE – Jasna Góra w procesie integracji społeczeństwa i państwa polskiego 1914-1921
 13. Mieczysław B. Markowski – Integracja społeczeństwa województwa kieleckiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920
 14. Albin Koprukowniak – Wojna polsko-bolszewicka w opinii prasy lubelskiej
 15. Krzysztof Urbański – Postawy ludności żydowskiej na Kielecczyźnie w okresie I wojny światowej i wojny polko-bolszewickiej
 16. Nina Zielińska – Postawy mieszkańców Wołynia w czasie wojny polsko-bolszewickiej (na podstawie raportów Towarzystwa Straży Kresowej)
 17. Jerzy Z. Pająk – Narodowa Rada Okręgowa Ziemi Kieleckiej (1915-1917)
 18. Bronisław Mikulec – Społeczność Hrubieszowa w okresie I wojny światowej
 19. Elwira Szczepaniak, Romana Guldon – Źródła do dziejów wojny polsko-rosyjskiej w 1920 roku w Archiwum Państwowym w Kielcach
 • Indeks nazwisk

####

Recenzenci:

 • prof. dr Janina Leskiewiczowa
 • prof. dr Czesław Łuczak

Opracowanie edytorskie:

 • Agencja Wydawnicza KWANT

Tłumaczenie na język angielski:

 • Andrzej Diniejko

Łamanie:

 • Józef Bąkowski

Druk i oprawa:

####