Z dziejów samorządu terytorialnego w XIX i XX wieku

20,00

Z DZIEJÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W XIX I XX WIEKU

Redakcja naukowa: Małgorzata Przeniosło

Kielce 2013

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Wydano przy wsparciu finansowym:

Samorządu Województwa Świętokrzyskiego

&

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

****

Format: B5 (164 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 187 stron

****

ISBN 978-83-60777-49-7

****

Opis

Z DZIEJÓW SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

W XIX I XX WIEKU

Redakcja naukowa: Małgorzata Przeniosło

Kielce 2013

####

Zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym:

 • Samorządu Województwa Świętokrzyskiego
 • Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

####

Dzieje samorządu terytorialnego cieszą się w ostatnich latach sporym zainteresowaniem badaczy. Wśród autorów powstających publikacji znajdują się historycy, a także politolodzy. Część podejmowanych wątków (szczególnie dotyczących historii najnowszej) ma charakter interdyscyplinarny i zwykle zawiera elementy charakterystyczne dla obu dyscyplin. Przygotowane opracowania w większości są studiami poświęconymi wąskim problemom badawczym. (…)

dr hab. Małgorzata Przeniosło, prof. UJK

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Małgorzata Przeniosło
 1. Dariusz Złotkowski – Obraz miasta i główne kierunki działań władz miejskich Częstochowy w pierwszej połowie XIX wieku (w świetle aktualnego stanu badań)
 2. Jarosław Kita – Społeczeństwo Królestwa Polskiego wobec reform samorządowych Aleksandra Wielopolskiego
 3. Jerzy Szczepański – Prezydenci Kielc w XIX wieku (do 1914 r.)
 4. Konrad Zieliński – Żydzi w wyborach do organów samorządu miejskiego w Królestwie Polskim (do 1918 r.)
 5. Maria Nartowicz-Kot – Narodziny samorządu terytorialnego na ziemiach byłego Królestwa Polskiego (1915-1922)
 6. Marek Przeniosło – Zmiany w ordynacji wyborczej do samorządu terytorialnego w Galicji w początkach niepodległości (1918-1919 r.)
 7. Małgorzata Przeniosło – „Samorząd” (1918) – czasopismo „poświęcone sprawom gospodarstwa społecznego”
 8. Ireneusz Ciosek – Projekty reform podziału administracyjnego państwa w okresie II Rzeczypospolitej
 9. Paweł Wolańczyk – Prezydenci Kielc w latach 1918-1939
 10. Magdalena Cześniak-Zielińska Zjednoczenie Niemiec i tworzenie demokratycznego samorządu na obszarze byłej NRD
 • Indeks osób

####

Recenzent:

 • dr hab. Marta Sikorska-Kowalska, prof. UŁ

Projekt okładki:

 • Artur Ptak

Tłumaczenie spisu treści:

Redakcja językowa, indeks, skład:

 • Paweł Wróblewski

####