Ustawiczne kształcenie lekarzy

7,00

USTAWICZNE KSZTAŁCENIE LEKARZY

MATERIAŁY MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Redakcja naukowa: Wiesław Tysarowski, Andrzej Szczurowicz

Kielce 1990

Wydawca:

 

Format: B5 (166 x 234)

Oprawa: miękka, klejona, matowa

Objętość: 105 stron

Kategoria: Tagi: ,

Opis

USTAWICZNE KSZTAŁCENIE LEKARZY

MATERIAŁY MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

Redakcja naukowa: Wiesław Tysarowski, Andrzej Szczurowicz

Kielce 1990

 

„W dniach 20-21 października 1989 roku w Kielcach odbyła się pod patronatem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej międzynarodowa konferencja naukowa na temat >>Ustawiczne kształcenie lekarzy<<. Konferencja została zorganizowana przez Sekcję Studiów Medycznych i Oddział Kielecki Polskiego Towarzystwa Lekarskiego oraz Kieleckie Towarzystwo Naukowe. (…)”

prof. dr hab. Wiesław Tysarowski

dr hab. Andrzej Szczurowicz

 

SPIS TREŚCI:

 1. Wiesław Tysarowski, Andrzej Szczurowicz – Wstęp
 2. Piotr Boroń – Współudział Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i lekarskich towarzystw naukowych w kształceniu medycznym i szkoleniu podyplomowym lekarzy
 3. Krzysztof Brożek – Aktualność koncepcji z 1937 roku kształcenia ustawicznego lekarzy w Polsce (między innymi z udziałem izb lekarskich i towarzystw lekarskich)
 4. Tadeusz L. Chruściel – Farmakologia ma dwa oblicza
 5. Derek J. Fry, Ron Clark – Interactive video as an aid for teaching anatomy
 6. Lesław Grzegorczyk – Po 20 latach działalności Instytutu Medycyny Klinicznej w Rzeszowie
 7. Tomasz Jaroszewski – Gazeta lekarska – dlaczego i jaka?
 8. Tatiana Kaliszuk-Makles – Przewidywane skutki nowych zjawisk w dziedzinie przepływu informacji i międzynarodowego komunikowania się (implikacje dla polskiej medycyny)
 9. Zbigniew Knapik – Rola uczelni medycznych w kształceniu kadr służby zdrowia
 10. Jan Lechicki, Bogdan Strzelecki – Doświadczenie Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy koło Kielc w ustawicznym szkoleniu lekarzy psychiatrów
 11. Izydora Michalska, Krzysztof Rożkowski – Potrzeba edukacji pedagogicznej lekarzy w ramach kształcenia podyplomowego
 12. Jadwiga Mirecka – Kształcenie podyplomowe w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz odpowiedzialność uczelni za jakość kształcenia
 13. Zuzanna Morawska – Rola uczelni medycznych w kształceniu podyplomowym kadr medycznych
 14. Marian Obara – Czy szkolnictwo medyczne wymaga kuracji?
 15. Marian Obara – Proces kształcenia w opinii studentów Poznańskiej Akademii Medycznej
 16. Marian Obara, Leszek Rębała – Skuteczność kształcenia studentów medycyny w zakresie postępowania w stanach naglących
 17. Roman Oracz – Nowy system podnoszenia kwalifikacji zawodowych lekarzy w ZSRR. Rola instytucji służby zdrowia oraz medycznych towarzystw naukowych
 18. Roman Oracz – Rola uczelni medycznych w doskonaleniu fachowej wiedzy lekarzy
 19. Tadeusz Henryk Piłat – Kształcenie ustawiczne i jego wpływ na kształtowanie się wzoru osobowego lekarza
 20. Vincenzo Pipitone – Walka z chorobami reumatycznymi. Program EULAR 1987
 21. Bronisław Pokrzycki – Wielostronne kształcenie warunkiem realizacji zasady ustawicznego kształcenia
 22. Leszek Rębała – Psychodydaktyczne uwarunkowania niepowodzeń studentów medycyny
 23. Ryszard Szozda – Projekt systemu kształcenia podyplomowego lekarzy z uwzględnieniem zmiany systemu specjalizacji z ukierunkowaniem na POZ, zgodnie z programem „Zdrowie dla wszystkich do roku 2000”
 24. Jan Trąbka – Koncepcja informatyzacji studiów medycznych na podstawie 15-letnich doświadczeń krakowskich
 25. Jan Trąbka, Wojciech Trąbka – Modele rzeczywiste dla potrzeb medycznych systemów informatycznych
 26. Wiesław Tysarowski – Koncepcja edukacji permanentnej
 27. Spis uczestników konferencji