Amatorski ruch artystyczny na wsi polskiej 1918-1939

6,00

Stefan Józef Pastuszka

AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY

NA WSI POLSKIEJ

1918-1939

Kielce 1994

***

Wydawca:

***

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 190 stron + wkładka 8 stron papier kreda z 12 fotografiami

ISBN 83-86006-40-4

***

Opis

AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY

NA WSI POLSKIEJ

1918-1939

Autor: Stefan Józef Pastuszka

Kielce 1994

###

Wydano przy pomocy finansowej:

 • Komitetu Badań Naukowych w Warszawie
 • Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach

###

Badania nad dziejami wsi i ruchu ludowego w Drugiej Rzeczypospolitej zaowocowały bogatą już literaturą. Szczególnie duże osiągnięcia uzyskano w zakresie poznawania historii chłopskiego ruchu politycznego i przeobrażeń społeczno-ekonomicznych na wsi. Natomiast do mało zbadanych dziedzin należy życie kulturalne wsi, którego niezmiernie ważkim i newralgicznym składnikiem był amatorski ruch artystyczny. Jego geneza i rozwój łączyły się nierozerwalnie z ruchami emancypacyjnymi na wsi. (…)

prof. dr hab. Stefan Józef Pastuszka

###

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp
 1. Rozwój organizacyjny amatorskiego ruchu artystycznego
 2. Teoretyczne podstawy rozwoju teatru ludowego
 3. Społeczne i wychowawcze funkcje teatru ludowego
 4. Popularyzacja amatorskiego ruchu artystycznego
 • Zakończenie
 • Przypisy
 • Aneks 1 – Sztuki najczęściej grane przez zespoły teatralne organizacji młodzieżowych w Polsce w latach 1919-1933
 • Aneks 2 – Sztuki najczęściej grane przez zespoły teatralne Związku Strzeleckiego w latach 1930-1934
 • Aneks 3 – Najczęściej grane sztuki w Polsce w latach 1931-1934
 • Spis tabel
 • Spis diagramów
 • Spis ilustracji
 • Indeks nazwisk
 • Summary – Amateur art movement in the Polish countryside 1918-1939
 • Zusammenfassung – Amateurkünstlerbewegung auf dem Lande in Polen im Zeitraum von 1918 bis 1939

###

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Regina Renz
 • prof. dr hab. Romuald Turkowski

Projekt okładki i strony tytułowej:

 • Leszek Woźnicki

Opracowanie edytorskie:

 • Agencja Wydawnicza „Kwant”

Tłumaczenia na j. angielski:

 • Andrzej Diniejko

Tłumaczenia na j. niemiecki:

 • Ewa Martyna

Skład:

 • Andrzej Wiśniewski

Druk:

 • Pracownia Usług Reklamowych „TEWA”

###