Wpływ emisji alkalicznej na gleby i bory sosnowe w „Białym Zagłębiu”: Część 2 – Dokumentacja

5,00

Anna Świercz

WPŁYW EMISJI ALKALICZNEJ

NA GLEBY I BORY SOSNOWE

W „BIAŁYM ZAGŁĘBIU”

CZĘŚĆ 2

DOKUMENTACJA

Kielce 1999

Wydawcy:

 

Format: B5 (164 x 238)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 116 stron (+ wkładka z 14 fotografiami na 14 stronach)

Opis

WPŁYW EMISJI ALKALICZNEJ

NA GLEBY I BORY SOSNOWE

W „BIAŁYM ZAGŁĘBIU”

CZĘŚĆ 2

DOKUMENTACJA

Autor: Anna Świercz

Kielce 1999

 

„Emisja pyłów alkalicznych oraz depozycja związków, których udziałem jest przemysł cementowo-wapienniczy, wywiera silny wpływ na fizykochemiczne właściwości gleb bielicoziemnych oraz powoduje zmiany składu gatunkowego drzewostanów. Szczególnie podatne są zbiorowiska borowe, związane z siedliskami gleb piaskowych, zawierających nieznaczne ilości składników pokarmowych. (…)”

dr hab. inż. Anna Świercz, prof. UJK

 

ZAWARTOŚĆ:

  1. Wprowadzenie
  2. Budowa profilowa i uziarnienie gleb
  3. Dokumentacja fitosocjologiczna
  4. Dokumentacja fotograficzna