Z dziejów Marmurów Kieleckich

40,00

Z DZIEJÓW

MARMURÓW

KIELECKICH

(1876-2016)

Redakcja naukowa: Jan Główka, Jerzy Szczepański

Kielce 2020

***

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

***

Format: B5 (175 x 247)

Oprawa: twarda, szyta, częściowo lakierowana

Objętość: 267 stron w tym wkładka z 63 fotografiami na papierze kreda

ISBN 978-83-60777-84-8

***

Opis

Z DZIEJÓW MARMURÓW KIELECKICH

(1879-2016)

Redakcja naukowa: Jan Główka, Jerzy Szczepański

Kielce 2020

###

Publikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu:

Unimax Development

###

Marmury z okolic Kielc to zbite i częściowo skrystalizowane wapienie o różnej barwie. Należą one do marmurów budowlanych, które z powodu specjalnych zalet technicznych stanowią grupę najszlachetniejszego surowca stosowanego w kamieniarstwie. Eksploatacja i produkcja wyrobów z tego surowca była od wieków mocno osadzona w tradycji górnictwa skalnego w okręgu świętokrzyskim. Ale pierwszy, nowoczesny zakład przemysłowy pod nazwą „Marmury Kieleckie”, położony w Kielcach rozpoczął produkcję dopiero w 1876 r. Jego założycielem był inżynier A. Welke. (…) Prezentowane studia pozwalają ujrzeć dzieje przedsiębiorstwa nie tylko pod kątem opisu i historii złóż, eksploatacji surowca, organizacji produkcji. Charakteryzują też wykorzystanie wyrobów przedsiębiortwa, głównie łącznie z zabytkami architektury i sztuki. Okazuje się, że jest to surowiec, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wyrobów regionalnych. (…)

dr Jan Główka

prof. dr hab. Jerzy Szczepański

###

SPIS TREŚCI:

 • Przedmowa i podziękowania – Barbara Lena Gierszewska
 • Jan Główka, Jerzy Szczepański – Wstęp
 1. Tymoteusz Wróblewski – Historia wydobywania kopalin skalnych w regionie świętokrzyskim
 2. Jan Główka, Jerzy Szczepański – „Marmury Kieleckie w latach 1876-1945
 3. Konrad Otwinowski – Przedsiębiorstwo „Marmury Kieleckie” w latach 1945-2016
 4. Krzysztof Myśliński – Marmury kieleckie w sztuce i architekturze
 5. Jerzy Gągol, Paweł Król, Jan Urban – Złoża i kopalnie eksploatowane przez „Marmury Kieleckie”
 • Streszczenie
 • Summary
 • Aneks 1 – Marmury powiatu kieleckiego
 • Aneks 2 – fotografie
 • Indeks nazwisk

###

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Adam Massalski
 • prof. dr hab. Zbigniew J. Wójcik

Redakcja naukowa:

 • dr Jan Główka
 • prof. dr hab. Jerzy Szczepański

Redakcja:

 • dr Marek Maciągowski

Projekt okładki, przygotowanie do druku:

 • Andrzej Bednarz

Druk i oprawa:

 • Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu

###