Z życia politycznego szlachty i ziemiaństwa między Wisłą a Pilicą w XVI-XX wieku. Studia

30,00

Z ŻYCIA POLITYCZNEGO

SZLACHTY I ZIEMIAŃSTWA

MIĘDZY WISŁĄ A PILICĄ W XVI-XX WIEKU

STUDIA

Redakcja naukowa: Jerzy Gapys, Mariusz Nowak, Jacek Pielas

Kielce 2017

Wydawca:

***

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 246 stron

ISBN 978-83-60777-67-1

Opis

Z ŻYCIA POLITYCZNEGO

SZLACHTY I ZIEMIAŃSTWA

MIĘDZY WISŁĄ A PILICĄ W XVI-XX WIEKU

STUDIA

Redakcja naukowa: Jerzy Gapys, Mariusz Nowak, Jacek Pielas

Kielce 2017

###

(…) Zamieszczone w oddawanej do rąk Czytelnika książce artykuły odnoszą się do wielu składników życia politycznego szlachty i ziemiaństwa na badanym obszarze. Wśród opracowań traktujących o okresie staropolskim widzimy studium poświęcone działalności publicznej familii Tarnowskich w XVI-XVIII w., stan badań i propozycje dotyczące dalszych prac nad biografiami działaczy sejmiku województwa sandomierskiego w XVII w., następnie analityczne studia poświęcone poselstwom z sejmiku opatowskiego w czasach Michała Korybuta Wiśniowieckiego i Jana III Sobieskiego oraz sprawom wojskowym na sejmiku sandomierskim w czasach Jan III, a także postawom politycznym Sandomierzan w okresie konfederacji 1764 i 1767 roku. Aktywność XIX-wiecznego ziemiaństwa interesującego nas obszaru reprezentują artykuły poświęcone działalności publicznej hrabiów Łubieńskich oraz rodzin Popielów i Wielogłowskich. Spośród politycznych wydarzeń XX w. odnajdujemy w prezentowanej publikacji: manifestację na placu Grzybowskim z 13 listopada 1904 roku jako przyczynek do rewolucji 1905 roku, próbę budowy struktur Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Rolniczego i Stronnictwa Chrześcijańsko-Narodowego w województwie kieleckim w latach 1924-1928. Dopełnieniem zbioru studiów jest artykuł prezentujący obawy i nadzieje kieleckiego ziemiaństwa w 1944 roku, oparty na zachowanych pamiętnikach ziemian.

dr hab. Jerzy Gapys, prof. UJK

dr hab. Mariusz Nowak, prof. UJK

dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI

 • Jerzy Gapys, Mariusz Nowak, Jacek Pielas Od Redaktorów
 1. Marcin Sokalski – Blaski i cienie kariery rodu Tarnowskich od schyłku XVI do połowy XVII wieku
 2. Jacek Pielas – Biografie aktywistów sejmiku województwa sandomierskiego w XVII wieku – stan obecny, potrzeby i perspektywy badawcze
 3. Kazimierz Przyboś – Posłowie województwa sandomierskiego na sejmy Rzeczypospolitej w latach 1668-1674
 4. Leszek A. Wierzbicki – Poselstwa od szlachty województwa sandomierskiego do Michała Korybuta i Jana III (1670-1693)
 5. Agnieszka Biedrzycka – Sprawy wojskowe na sejmiku sandomierskim w czasach Jana III Sobieskiego
 6. Paweł Paciorek – Postawy polityczne szlachty sandomierskiej w świetle konfederacji z lat 1764 i 1767
 7. Mariusz Nowak – Aktywność polityczna hrabiów Łubieńskich z Kazimierzy Wielkiej w XIX i XX w. – wybrane problemy
 8. Jerzy Kuzicki – Korespondencja Pawła Popiela i Walerego Wielogłowskiego jako źródło do dziejów społeczno-gospodarczych polskiego ziemiaństwa w dobie niewoli narodowej
 9. Tomasz Karbowniczek, Karolina Święcich – Manifestacja na placu Grzybowskim z 13 listopada 1904 roku w opinii prasy lojalistycznej Królestwa Polskiego i Galicji
 10. Marcin Łuczkowski – Sojusz ziemian z chłopstwem? Próby budowy struktur Chrześcijańsko-Narodowego Stronnictwa Rolniczego i Stronnictw Chrześcijańsko-Narodowego w województwie kieleckim w latach 1924-1928
 11. Jerzy Gapys – Obawy i nadzieje ziemiaństwa polskiego w dystrykcie radomskim w ostatnich miesiącach II wojny światowej w świetle memuarystyki ziemiańskiej
 • Indeks osobowy
 • Indeks nazw geograficznych