Postawy społeczno-polityczne duchowieństwa diecezji kieleckiej w latach 1864-1914

15,00

„Dzieje diecezji kieleckiej na przełomie XIX i XX wieku doczekały się już kilku odrębnych studiów. W literaturze przedmiotu dominują jednak opracowania poświęcone wyższej hierarchii kościelnej. Problem postaw społecznych czy też zaangażowania duchownych w życie społeczno-kulturalne diecezji pojawiał się wówczas, gdy był związany z działalnością duszpasterską poszczególnych biskupów i członków kapituły kieleckiej…”

dr Tomasz Domański

Kategoria:

Opis

Tomasz Domański

POSTAWY SPOŁECZNO-POLITYCZNE

DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJI KIELECKIEJ

W LATACH 1864-1914

Kielce 2008

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

Wydawnictwo „Jedność”

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona

Objętość: 406 stron