Tributum Gratitudinis Reddo: Fundacje artystyczne na terenie Kielc w XVII i XVIII wieku

10,00

„…choć praca niniejsza nosi tytuł >>Tributum gratitudinis reddo…<<, to jednak pamiętać należy, iż w dotychczasowej literaturze przedmiotu pojęcia >>działalności fundacyjnej<< i >>mecenatu artystycznego<< traktowane były często jako synonimy, mianem >>mecenasa<< zaś obdarzano szczodrze każdego, kto zasłużył się choćby jedną fundacją o artystycznym charakterze. Przystępując do analizy działalności fundacyjnej, podejmowanej na terenie Kielc w epoce nowożytnej wraz z jej społecznymi i ideowymi uwarunkowaniami, przyjdzie więc na początek zapytać, czy słusznie zrezygnowano w przypadku tytułu niniejszej publikacji z terminu >>mecenat artystyczny<<?…”

dr hab. Marta Samek, prof. UJK

Kategoria:

Opis

Marta Pieniążek-Samek

TRIBUTUM GRATITUDINIS REDDO

FUNDACJE ARTYSTYCZNE

NA TERENIE KIELC

W XVII I XVIII WIEKU

STUDIUM Z HISTORII KULTURY

Kielce 2005

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

Wydawnictwo „Jedność”

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona

Objętość: 448 stron