Dzieci z Ukrainy (wersja elektroniczna)

0,00

DZIECI Z UKRAINY

POMOC, INTEGRACJA I WSPARCIE EDUKACYJNE

W PRZEDSZKOLU, W SZKOLE I W INSTYTUCJACH SAMORZĄDOWYCH

Redakcja naukowa: Zuzanna Zbróg

Kielce 2022

****

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 287 stron

****

ISBN 978-83-965728-1-3

****

Opis

DZIECI Z UKRAINY

POMOC, INTEGRACJA I WSPARCIE EDUKACYJNE

W PRZEDSZKOLU, W SZKOLE I W INSTYTUCJACH SAMORZĄDOWYCH

Redakcja naukowa: Zuzanna Zbróg

Kielce 2022

####

Publikacja dofinansowana przez:

 • Województwo Świętokrzyskie w ramach realizacji zadania publicznego (umowa nr 6/Edukacja/2022)

####

Wojna jest bez wątpienia bolesnym doświadczeniem. Osoby, które się z nią zetknęły, które przed nią uciekają, doświadczają traumy. Przemoc, zagrożenie życia swojego i innych wiążą się z utratą poczucia bezpieczeństwa, stabilności i wejściem w sytuację, której nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć. Z tego powodu ważne jest, aby – żyjąc w lepszych warunkach – poczuć odpowiedzialność za innych, znajdujących się w trudnych, przymusowych okolicznościach. (…)

dr hab. Zuzanna Zbróg, prof. UJK

####

SPIS TREŚCI:

 • Słowo wstępne Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski
 • Wprowadzenie – Zuzanna Zbróg

 

Część pierwsza

POMOC INSTYTUCJONALNA – WOLONTARIAT

 1. Informacja dotycząca działań podjętych przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego i jego jednostki podległe na rzecz uchodźców z Ukrainy
 2. Katarzyna Perdzyńska-Zarzeczny, Magdalena Gościniewicz – Działania Miasta Kielce na rzecz obywateli Ukrainy
 3. Ewelina Kaczmarzyk – Raport z realizacji pomocy dla obywateli Ukrainy na terenie powiatu kieleckiego
 4. Michał Młynarczyk, Oksana Rozmarytsia – Realizacja pomocy na rzecz obywateli Ukrainy przez Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach
 5. Aleksandra Kierasińska – Pomoc Ukrainie w gminie Jastrzębia – studium przypadku
 6. Joanna Białogońska, Justyna Kwiecień – Formy pomocy oferowane uchodźcom w Fundacji „Mama w Mieście Kielce” – organizacja wolontariatu

Część druga

JĘZYK – KULTURA – RELACJE

 1. Bartłomiej Kotowski – O języku i kulturze Ukrainy
 2. Ewa Żmijewska – Dziecko – uchodźca w polskiej szkole. Dzień powszedni
 3. Jolanta Andrzejewska – Konteksty rozmowy dorosłego z dzieckiem o wojnie
 4. Beata Kucharska – Komunikacja budująca relacje. Nauczanie języka polskiego jako obcego z elementami biblioterapii podczas warsztatów dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
 5. Agnieszka Miernik – Edukacja literacka dzieci cudzoziemskich w przedszkolu i szkole
 6. Agnieszka Szplit, Paulina Tamborska – Budowanie środowiska dwujęzycznego w polskim przedszkolu jako przykład procesów integracyjnych – analiza przypadku
 7. Zuzanna Zbróg – „Relacje koleżeńskie z dziećmi z Ukrainy” – założenia teoretyczne i metodologiczne w projekcie badawczym
 8. Aleksandra Bogucka, Wiktoria Wcisło – Nawiązywanie koleżeńskich relacji z dziećmi z Ukrainy – pierwsze doświadczenia
 9. Agnieszka Pasek, Izabela Pytka – Doświadczanie codzienności w klasie szkolnej przez dzieci ukraińskie od kilku lat przebywające w Polsce

Część trzecia

POMOC PSYCHOLOGICZNA – TERAPIA – ADAPTACJA – INTEGRACJA

 1. Ewa Odachowska-Rogalska – Dziecko pod wpływem traumy. Specyfika objawów zaburzeń po stresie traumatycznym u najmłodszych
 2. Paweł Kurtek – Terapia zabawowa Virginii Axline jako strategia pomocy psychologicznej w symbolizacji traumatycznych doświadczeń wojennych dziecka
 3. Katarzyna Rogozińska – Formy terapii poprzez muzykę w środowisku wielokulturowym
 4. Adrianna Kornecka, Karolina Czyżewska – Adaptacja uczniów klas I-III z Ukrainy
 5. Anna Młynarczuk-Sokołowska, Katarzyna Szostak-Król – Polska szkoła wobec wyzwań wynikających z nowego kontekstu przymusowej migracji. Ku metodyce wspierającej edukację i integrację uczniów pochodzących z Ukrainy
 6. Justyna Dobrołowicz, Anita Garbat – Pomoc, integracja i wsparcie edukacyjne dzieci z Ukrainy w świetle analizy strony internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach
 7. Aleksandra Lodzińska, Joanna Rzęsa, Marta Stolarczyk, Wioleta Zaława – Zajęcia integracyjne w grupie przedszkolnej i szkolnej – budowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania
 • Noty o autorach

####

Recenzja wydawnicza:

 • prof. dr hab. Jolanta Szempruch, Uniwersytet Rzeszowski

Redakcja, korekta:

 • Magdalena Rudnik
 • Zuzanna Zbróg

Projekt okładki:

 • Jadwiga Popowska

Redakcja techniczna, skład, łamanie:

 • TYPO Usługi Wydawnicze, Jadwiga Popowska

Druk i oprawa:

 • Mazowieckie Centrum Poligrafii, ul. Mikołaja Ciurlionisa 4, 05-260 Marki

####