Funkcjonariusze Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, podczas okupacji i w okresie międzywojennym

35,00

FUNKCJONARIUSZE POLICJI PAŃSTWOWEJ

W II RZECZYPOSPOLITEJ, PODCZAS OKUPACJI I W OKRESIE POWOJENNYM

W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH I WSPOMNIEŃ

Redakcja naukowa: Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska

Kielce 2022

****

Wydawcy:

Archiwum Państwowe w Kielcach

&

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, szyta, ze skrzydełkami i elementami lakierowanymi

Objętość: 263 strony, papier kreda uszlachetniony + wkładka 23 strony z 46 fotografiami

****

ISBN 978-83-961280-4-1

ISBN 978-83-60777-99-2

****

Opis

FUNKCJONARIUSZE POLICJI PAŃSTWOWEJ

W II RZECZYPOSPOLITEJ, PODCZAS OKUPACJI I W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

W ŚWIETLE ŹRÓDEŁ ARCHIWALNYCH I WSPOMNIEŃ

Redakcja naukowa: Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska

Kielce 2022

####

Losy policjantów w okresie niepodległej II Rzeczypospolitej, podczas II wojny światowej i w okresie powojennym skupiają na sobie znaczne zainteresowanie historyków. Przeważnie ten okres, niezbyt długi, dzielony jest na trzy oddzielne części, związane z różną sytuacją polityczną ziem polskich. Zabieg ten z punktu widzenia metodologicznego jest zasadny, natomiast traci się perspektywę uwzględniającą ważny aspekt tematu, mianowicie to, że w tych trzech różnych okresach żyli i pracowali ci sami ludzie, ci sami policjanci. (…)

dr hab. Edyta Majcher-Ociesa

dr Wiesława Rutkowska

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Edyta Majcher-Ociesa, Wiesława Rutkowska

ARTYKUŁY

 1. Jarosław Olbrychowski – Obywatelskie służby porządkowe w Łodzi, jedne z pierwszych w Polsce
 2. Piotr Pawłowski – Działalność organów bezpieczeństwa i porządku publicznego od momentu odzyskania niepodległości do chwili powołania Policji Państwowej na przykładzie miasta Sandomierza
 3. Dariusz Buras – W służbie i poza służbą. Postawy etyczne policjantów w II Rzeczypospolitej na przykładzie województwa kieleckiego
 4. Tadeusz Banaszek – Zadania Policji Państwowej województwa kieleckiego na wypadek wojny w świetle dokumentów Wydziału Wojskowego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w okresie międzywojennym
 5. Grażyna Szkonter – Starszy posterunkowy Piotr Książek – policjant z Gór Świętokrzyskich
 6. Michał Chlipała – Policjanci zamordowani na terenie KL Plaszow w źródłach archiwalnych
 7. Piotr Rogowski, Ewa Wójcicka – Szkoła policyjna dla Polnische Polizei w Nowym Sączu w latach 1941-1944
 8. Anna Sikora, Edyta Majcher-Ociesa – O pomniku Policjantów II Rzeczypospolitej – Żołnierzy Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej w Krakowie (2006-2012). Dlaczego powstał na terenie byłego Obozu KL Plaszow?

RELACJE

 1. Tadeusz Mielczarek – Moja historia
 2. Zbigniew Krasnodębski, Wiesława August – Losy policyjne Tadeusza Krasnodębskiego oczami najbliższych
 3. Anna Sikora – Losy rodziny Franciszka Banasia, policjanta II Rzeczypospolitej (1923-1945) i żołnierza Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej
 4. Teresa Rudzka-Bednawska – Początek okupacji – Marymont i Szydłowiec
 5. Aleksander Szumański – Moje lwowskie utracone dziedzictwo
 • O autorach i redaktorach
 • Indeks geograficzny
 • Indeks osobowy
 • Aneks fotograficzny

####

Recenzenci:

 • prof. d r hab. Piotr Majer
 • dr hab. prof. UWr Tomasz Głowiński

Opracowanie redakcyjne, korekta, indeksy:

 • Maria Zagnińska

Tłumaczenie na język angielski:

 • Magdalena Ożarska

Formatowanie komputerowe:

 • Marzena Buksińska

Projekt okładki:

 • Daria Maroń-Ptak

Na okładce:

 • Archiwum Państwowe  w Kielcach, Fotografie, pocztówki i dokumentacja epistolograficzna ze zbiorów Januariusza Glibowskiego antykwariusza z Kielce, sygn. 603

####