Historia wychowania na przełomie XX i XXI wieku

30,00

HISTORIA WYCHOWANIA

NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

KONTYNUACJE I NOWE WYZWANIA

Redakcja naukowa: Teresa Gumuła

Kielce 2017

Wydawca:

***

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 340 stron

ISBN 978-83-60777-73-2

Opis

HISTORIA WYCHOWANIA

NA PRZEŁOMIE XX I XXI WIEKU

KONTYNUACJE I NOWE WYZWANIA

Redakcja naukowa: Teresa Gumuła

Kielce 2017

###

Na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku na ziemiach polskich ukształtowało się współczesne rozumienie historii wychowania jako nauki o specyficznym przedmiocie badań i ważnej roli społecznej. Historia wychowania w drugiej połowie XX wieku rozwijała się w powiązaniu z uniwersytetami i uczelniami pedagogicznymi, a w procesie poszukiwania swojego miejsca wśród nauk humanistycznych musiała wypracować własną metodologię. Dorobek pisarski dotyczący dziejów oświaty i wychowania stawał się bogaty i coraz bardziej zróżnicowany, obejmując rozprawy naukowe, prace monograficzne, artykuły i recenzje, podręczniki, skrypty, opracowania materiałów źródłowych. Zrodziło to potrzebę opublikowania nowych bibliografii, zaowocowało pracami polegającymi na gromadzeniu i zabezpieczaniu źródeł, wydawaniu materiałów archiwalnych, organizowaniu muzeów szkolnych. (…)

dr Teresa Gumuła

###

SPIS TREŚCI:

 • Teresa Gumuła – Przedmowa

Część I — HISTORIA WYCHOWANIA NA PRZEŁOMIE STULECI

 1. Grzegorz Michalski – Kierunki badań i osiągnięcia naukowe Eugenii Podgórskiej (1914-2006) w dziedzinie historii wychowania
 2. Iwonna Michalska – Główne obszary historyczno-pedagogicznych badań Tadeusza Jałmużny (1939-2006)
 3. Joanna Falkowska – Historia wychowania w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w latach 2000-2015. Instytucjonalizacja – badanie – nauczanie
 4. Romuald Grzybowski – Gdańska historia wychowania w pierwszym piętnastoleciu XXI wieku. Szkic do portretu
 5. Elżbieta Magiera – Badania historyczno-pedagogiczne w Uniwersytecie Szczecińskim
 6. Jan Piskurewicz – Historia wychowania w ćwierć wieku później. Na marginesie glosy Czesława Majorka i artykułu Ireny Szybiak o nauczaniu historii wychowania w Polsce
 7. Anita Młynarczyk-Tomczyk – „Wychowankowie Uniwersytetu Jagiellońskiego w służbie Narodu i Państwa”. Obchody 600-lecia założenia Akademii Krakowskiej (1964 r.) w wybranych zagadnieniach
 8. Teresa Gumuła, Stanisław Majewski – Przemiany szkolnictwa polskiego po II wojnie światowej 1944-1961 – zmiany strukturalne oraz ideowo-wychowawcze. Przyczynek do badań
 9. Małgorzata Kaliszewska – Myśl pedagogiczna Celestyna Freineta w polskich badaniach naukowych w latach 1957-2016. Między teorią a praktyką
 10. Iwona Błaszczak Historia edukacji ustawicznej dorosłych w ruchu polskich uniwersytetów ludowych

Część II — WYBRANE KIERUNKI BADAŃ W EDUKACJI WSPÓŁCZESNEJ

 1. Anna Przygoda – Więzi kulturowe w rodzinie wielopokoleniowej – pedagogiczne badania podłużne
 2. Małgorzata Kaliszewska – Echa wojennych przeżyć w pedagogice Celestyna Freineta (Z perspektywy epistemologii M. Foucaulta)
 3. Bożena Zawadzka, Wacław Srokosz – Fair play i edukacja olimpijska w obronie humanistycznych wartości sportu – w ujęciu Profesora Stefana Wołoszyna
 4. Ilona Żeber-Dzikowska – Nauczyciel w globalizującej przestrzeni
 5. Aneta Pierścińska-Maruszewska – Stereotypy i wyzwania związane z kształceniem ustawicznym na przykładzie Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim
 6. Beata Bugajska-Jaszczołt, Monika Czajkowska – Uczeń uzdolniony matematycznie wyzwaniem dla nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej
 7. Tomasz Łączek – Sukces życiowy młodzieży akademickiej jako kategoria pedagogiki społecznej
 • Noty biograficzne

###