Język „Dzienników” Stefana Żeromskiego

2,00

Władysław Kupiszewski

JĘZYK

„DZIENNIKÓW”

STEFANA ŻEROMSKIEGO

Warszawa – Kraków 1990

Wydawcy:

PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE

&

***

Format: A5 (144 x 206)

Oprawa: miękka, klejona, matowa

Objętość: 187 stron

ISBN 83-01-09689-6

***

Opis

JĘZYK DZIENNIKÓW

STEFANA ŻEROMSKIEGO

Autor: Władysław Kupiszewski

Warszawa – Kraków 1990

###

Język Stefana Żeromskiego nie doczekał się, jak dotąd, większej, wyczerpującej monografii, choć ze wszech miar na to zasługuje. Nie ma dotychczas publikacji na miarę choćby monografii takich, jakie ma język Kochanowskiego, Syrokomli czy Fredry. Liczne przyczynki, artykuły czy nawet większe prace poświęcone jakimś wybranym zagadnieniom – choć wzbogacają naszą wiedzę o języku Stefana Żeromskiego, nie czynią jej pełną i wyczerpującą. Pożądane są więc dalsze badania w tym zakresie, które zapewne w przyszłości staną się podstawą całościowej, większej syntezy. (…) Zamierzeniem niniejszej pracy jest analiza wszystkich zasługujących na to faktów językowych, a więc fonetycznych, morfologicznych, syntaktycznych i leksykalnych i wybranych stylistycznych, ustalenie ich funkcji, określeni, które z tych faktów są charakterystyczne dla epoki końca XIX wieku, dla środowiska, w którym żył i działał młody Żeromski, a które są utworem autora „Dzienników”. (…)

prof. Władysław Kupiszewski

###

SPIS TREŚCI:

  • Wstęp
  1. Zjawiska fonetyczne
  2. Fleksja
  3. Słowotwórstwo
  4. Uwagi o składni
  5. Słownictwo
  6. Frazeologia
  7. Zagadnienia stylu
  8. Zakończenie
  • Wykaz skrótów

###