Język jako świadectwo kultury V

30,00

JĘZYK JAKO ŚWIADECTWO KULTURY

JĘZYK. KULTURA. SPOŁECZEŃSTWO

V

Redakcja naukowa: Stanisław Cygan

Kielce 2021

***

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

****

Format: B5 (165 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 267 stron

****

ISBN 978-83-60777-87-9

****

Opis

JĘZYK JAKO ŚWIADECTWO KULTURY

JĘZYK. KULTURA. SPOŁECZEŃSTWO

V

Redakcja naukowa: Stanisław Cygan

Kielce 2021

####

(…) Książka z pewnością zainteresuje tych wszystkich, którym bliska jest problematyka badań językoznawczych, w szczególności zaś polonistów. Liczę na to, że dla każdego miłośnika języka ojczystego będzie to źródło inspiracji twórczych. (…)

dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Stanisław Cygan
 1. Maciej Adam Baczyński – Język jako czynnik kształtujący tożsamość narodów bałkańskich
 2. Renata Cuprych – Konotacyjne ujęcie starości – refleksja kulturowa
 3. Anna Falana-Jafra – Przestępcze akty mowy. Projekt analizy pragmatyczno-kognitywnej aktów mowy penalizowanych w polskim Kodeksie karnym
 4. Klaudia Jakubowicz Nużby niebo upadło i skowronki potłukło. Polska kultura epok dawnych zapisana we frazeologii
 5. Monika Jaworska – Komentarze użytkowników zamieszczone w serwisie internetowym TripAdvisor.pl jako akty emotywno-oceniające
 6. Agnieszka Jedziniak – Nazwy własne wobec doświadczenia turystycznego – refleksja onomastyczna wokół wybranej prozy podróżniczej XX i XXI wieku
 7. Marika Jocz – Kaszubska grzeczność językowa realizowana w aktach zachęty do wejścia do domu oraz w aktach częstowania
 8. Dominika Konkol – Rap w rdzennych językach Ameryki Łacińskiej
 9. Eliza Koszyka – Walka – wojna – wojskowość. Batalistyczny punkt widzenia w językowej kreacji zwierząt w krótkich utworach prozatorskich Adolfa Dygasińskiego
 10. Bartłomiej Kotowski – Fandomy Lwowa, czyli o bałaku, batiarach i piosenkach lwowskiej ulicy w cyberprzestrzeni
 11. Ewa Kozik – Współczesne mity medyczne w dyskursie nowych mediów
 12. Marta Kwaśniewska – Coral reefs – victims or opponents of climate change – a study based on Australian newspaper articles
 13. Barbara Maj-Malinowska – Studenckie powitania i pożegnania w akademickiej komunikacji internetowej
 14. Paulina Picheta – Sztuka komunikacji według papieża Franciszka. Analiza wypowiedzi na podstawie Twittera
 15. Katarzyna Maria Pietrzyk – Obraz śmierci i zabijania zwierząt w utworze etnograficznym Wacława Sieroszewskiego Dwanaście lat w kraju Jakutów
 16. Kamil Skoczylas – Językowy obraz matki w blogach parentingowych
 17. Anastassiya Starodubtseva – Lexical units with the national-cultural component in The Legend of Mankurt
 18. Anna Suska – Językowe oblicza dobra wspólnego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku
 19. Katarzyna Zagłoba – Elementy wyposażenia domu w Wielkopolskich Słownikach Regionalnych
 20. Marzena Żemejda-Zybura – Nazwy miejscowe jako teksty kultury na przykładzie gminy Kruszyna (powiat częstochowski)

####

Redakcja naukowa:

 • dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Recenzent:

 • prof. dr hab. Andrzej Stanisław Dyszak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Korekta:

 • Zespół

Skład komputerowy:

 • Andrzej Kucharczyk

Projekt okładki:

 • Anna Domańska

Fotografia na okładce:

 • efks/ Adobe Stock

Druk i oprawa:

####