Język jako świadectwo kultury II

30,00

JĘZYK JAKO ŚWIADECTWO KULTURY

JĘZYK. KULTURA. SPOŁECZEŃSTWO

II

Redakcja naukowa: Stanisław Cygan

Kielce 2018

Wydawca:

***

Format: B5 (169 x 240)

Oprawa: miękka, klejona, folia błysk

Objętość: 337 stron

ISBN 978-83-60777-77-0

***

Opis

JĘZYK JAKO ŚWIADECTWO KULTURY

JĘZYK. KULTURA. SPOŁECZEŃSTWO

II

Redakcja naukowa: Stanisław Cygan

Kielce 2018

###

(…) Język stanowi przede wszystkim narzędzie myśli, porozumiewania, przekazywania informacji, społecznego działania, ale też najważniejszy składnik kultury, rezerwuar, pas transmisyjny oraz interpretator i interpretant zawierający jej treści – pełni różnorodne funkcje. Jest zarówno faktem społecznym , jak i kulturowym. (…)

dr hab. Stanisław Cygan, prof. UJK

###

SPIS TREŚCI:

 • Od Redaktora – Stanisław Cygan
 1. Agnieszka Będkowska – Miejsce demonów słowiańskich w zbiorze opowiadań Ostatnie życzenie Andrzeja Sapkowskiego
 2. Jadwiga Bieniek – O słownictwie gwar pogranicza góralsko-lachowskiego (na przykładzie Ochotnicy Dolnej i Zabrzeży)
 3. Natalia Boczek – Nazwy ulic w małych miastach i gminach województwa świętokrzyskiego – tendencje i zmiany
 4. Renata Cuprych – Wieloaspektowy charakter mowy seniorów w triadzie język – konwersacja – pragmatyka
 5. Anna Falana-Jafra – Język a wartości. Refleksja filozoficzna
 6. Patrycja Herbut – Sposoby opisu postaci w tekstowych grach fabularnych typu RPG
 7. Aleksandra Kasprzyk – PAMIĘĆ JAKO POJEMNIK w artystycznej wizji Wiesława Myśliwskiego
 8. Łukasz Kępa – Język polityki – nowomowa na przykładzie wybranych przemówień wygłoszonych przez Władysława Gomułkę
 9. Bartłomiej Kotowski – Język, subświat, ponowoczesność. Perspektywa antropologiczna
 10. Marta Koziatek – Spojrzenie jako środek komunikacji między bohaterami Anny Kareniny Lwa Tołstoja
 11. Ewa Kozik Urok jak lekować…, czyli o magii w folklorze, literaturze tandetnej XIX wieku oraz we współczesnej kulturze popularnej
 12. Aleksandra Kozłowska – Wewnętrzna i zewnętrzna stosowność tekstów popularnonaukowych na przykładzie portalu CrazyNauka.pl
 13. Ganna Kucherevich Tiermin vs zagalnowżiwanie słowo
 14. Aleksandra Kujawiak Wegeneracja – nazwy wegetariańskich lokali gastronomicznych na podstawie portalu vegemapa.pl
 15. Katarzyna Lewandowska Językowe dylematy kaszubskiej wspólnoty etnicznej
 16. Barbara Maj-Malinowska – Współczesny student wobec tradycyjnej grzeczności akademickiej – refleksje i prognozy
 17. Mateusz Nować – Językowe wyznaczniki popkultury w twórczości Marcina Świetlickiego: potocyzmy
 18. Karolina Ociepa – Problemy w przekładzie nazw własnych. Przykłady z powieści Adan Buenosayres Leopoldo Marechala
 19. Katarzyna Ostrowska – Odmiana potoczna polszczyzny i jej wyróżniki w reportażu Kopenhaga Grzegorza Wróblewskiego
 20. Małgorzata Paszko Nasze znaczy ważne. Urbanonimia nieoficjalna współczesnego miasta na przykładzie Białegostoku
 21. Katarzyna Maria Pietrzyk – Kreacja ról interlokutorów w wywiadzie Niebo dla średnio zaawansowanych Szymona Hołowni i ks. dr. Grzegorza Strzelczyka
 22. Katarzyna Polit – Modalność, perswazja i manipulacja w dyskursie reklamowym
 23. Alena Savich Tieorieticzieskije osnowanija funkcjonalnogo podchoda k analizu miedijnogo diskursa
 24. Kamil Skoczylas Gry językowe w memach sportowych
 25. Blanka Skórska – Obraz żniw w świadomości językowej mieszkańców lubelskiej wsi Świeciechów
 26. Katarzyna Sobota – Językowe ukształtowanie przestrzeni w prozie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego
 27. Rafał Sowiński -Kreatywność językowa w społecznościach wirtualnych na przykładzie socjolektu Wykop.pl
 28. Anna Suska – Dlaczego łatwiej obrazić niż użyć racjonalnego argumentu? Tendencje agresywne w języku polskim
 29. Justyna Szajnowska-Borkowska – Specyfika tłumaczenia tekstów cerkiewnych z języka rosyjskiego na język polski na przykładzie tłumaczenia dokumentu Osnowy socjalnoj koncjepciji Russkoj Prawosławnoj Cierkwi
 30. Bogna Wiśniewska – Z badań nad dynamiką wartościowania w dialogu (przykłady analizy wypowiedzi zrealizowanych w telewizyjnych programach publicystycznych)

###