Kieleckie Towarzystwo Naukowe 1957-1987

0,00

Zenon Guldon, Karol Krzystanek

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

1957-1987

30 LAT

KIELECKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

W SŁUŻBIE REGIONU

Kielce 1988

***

Wydawca:

***

Format: B5 (170 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 106 stron (w tym 12 ilustracji i 21 zdjęć czarno-białych)

***

Opis

Zenon Guldon, Karol Krzystanek

KIELECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

1957-1987

30 LAT

KIELECKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

W SŁUŻBIE REGIONU

Materiały do użytku wewnętrznego

Kielce 1988

###

Wydano przy pomocy finansowej:

 • Komitetu Organizacyjnego Dni Prasy i Akcji Społecznych

###

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie genezy i działalności Kieleckiego Towarzystwa Naukowego do 1987 r. Zasadniczą podstawę źródłową pracy stanowią akta Towarzystwa, przechowywane w Archiwum Państwowym w Kielcach i biurze KTN. Dla wielu zagadnień akta te zawierają niepełne, a niekiedy wręcz fragmentaryczne informacje. Zapewne sporo wiadomości o Towarzystwie znaleźć można w aktach władz administracyjnych. Zgodnie jednak z ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach materiały archiwalne są udostępniane dopiero po upływie 30 lat. Stąd też w wielu przypadkach trzeba było ograniczyć się jedynie do zasygnalizowania pewnych spraw. W całym opracowaniu dominuje informacja nad pogłębioną analizą i wartościującymi ocenami. Autorzy zdawali sobie bowiem sprawę, że ich opinie miałyby charakter subiektywny i kontrowersyjny. (…)

prof. dr hab. Zenon Guldon

dr Karol Krzystanek

###

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp
 1. Geneza i powstanie Kieleckiego Towarzystwa Naukowego
 2. Cele, członkowie i struktura organizacyjna Towarzystwa
 3. Dochody i wydatki Towarzystwa
 4. Działalność wydawnicza Towarzystwa
 5. Prace badawcze i organizacja życia naukowego
 6. Próby integracji społecznego ruchu naukowego
 • Zakończenie
 • Aneks (Statuty i składy Zarządów)
 • Katalog wydawnictw Kieleckiego Towarzystwa Naukowego (1958-1987)
 • Indeks nazwisk

###

Komisja Wydawnicza:

 • Danuta Adamczyk
 • Edward Bróż
 • Stanisław Głuszek
 • Zenon Guldon (wiceprzewodniczący)
 • Marek Kątny
 • Bolesław Kowalski
 • Stanisław Meducki (przewodniczący)
 • Jan Pacławski
 • Mieczysław Poborski
 • Regina Renz
 • Zenon Szczerba (sekretarz)

Redakcja:

 • Marzena Maćkowska

Korekta:

 • Janina Strugała

Autorzy zdjęć:

 • Andrzej Kurbański
 • Andrzej Ziemkiewicz
 • Ryszard Kapuściński

Druk:

 • Zakład Graficzny Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica, Kraków, ul. Kawiory 40 (nakład 750 + 5 egz.)

###