Lokalne społeczności a konstytucje i uchwały sejmowe: Z dziejów parlamentaryzmu między Wisłą a Pilicą

10,00

LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

A KONSTYTUCJE

I UCHWAŁY SEJMOWE

Z DZIEJÓW PARLAMENTARYZMU

MIĘDZY WISŁĄ A PILICĄ

Redakcja naukowa: Jadwiga Muszyńska, Jacek Pielas

Kielce – Warszawa 2008

****

Wydawcy:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

&

Wydawnictwo Sejmowe

&

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

****

Format: A5 (144 x 205)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 236 stron

****

ISBN 978-83-60777-14-5

ISBN 978-83-7059-922-5

****

 

Opis

LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

A KONSTYTUCJE

I UCHWAŁY SEJMOWE

Z DZIEJÓW PARLAMENTARYZMU

MIĘDZY WISŁĄ A PILICĄ

Redakcja naukowa: Jadwiga Muszyńska, Jacek Pielas

Kielce – Warszawa 2008

####

W związku z uroczystymi obchodami 675-lecia zjazdu ziem polskich w Chęcinach z 1331 roku zorganizowana została tamże w dniu 28 czerwca 2006 roku konferencja naukowa na temat: -Lokalne społeczności a konstytucje i uchwały sejmowe. Z dziejów parlamentaryzmu między Wisłą a Pilicą-. Intencją organizatorów tego spotkania było ukazanie wkładu parlamentarzystów z obszaru między Wisłą a Pilicą w dzieje polskiego parlamentaryzmu w ciągu minionych wieków. Uczestnicy spotkania zaprezentowali rezultaty badań naukowych, w których wyraźnie podkreślili znaczenie przedstawicieli społeczeństwa tego regionu w organach ustawodawczych funkcjonujących w kolejnych wiekach. (…)

prof. dr hab. Jadwiga Muszyńska

dr hab. Jacek Pielas, prof. UJK

####

Publikacja ukazała się dzięki wsparciu

 • Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

####

Publikacja ukazała się dzięki pomocy finansowej

 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Miasta Kielce
 • Instytutu Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Darczyńców, którzy przekazali 1% podatku na rzecz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego

####

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp – Jadwiga Muszyńska, Jacek Pielas
 1. Tomisław Giergiel – Colloquia rycerstwa sandomierskiego. Od wieców dzielnicowych do zjazdu ziem polskich w Chęcinach w 1331 roku
 2. Henryk Suchojad – Aktywność ustawodawcza szlachty sandomierskiej w drugiej połowie XVI i w XVII wieku. Wybrane problemy
 3. Jacek Pielas – Ku konfederacji sandomierskiej 1704 roku. Postulaty sejmiku opatowskiego i ich realizacja w przededniu związku
 4. Stanisław Wiech – Z dziejów parlamentaryzmu na ziemiach polskich w dobie zaborów. Wybrane zagadnienia
 5. Mariusz Nowak – Aktywność zachowawczych środowisk ziemiańskich guberni kieleckiej w czasie wyborów do rosyjskich dum państwowych w okresie rewolucji 1905-1907
 6. Marek Przeniosło – Wybory parlamentarne na Kielecczyźnie w okresie międzywojennym
 7. Grzegorz Miernik – Obywatelska dyskusja nad projektem konstytucji w 1952 roku na przykładzie województwa kieleckiego
 • Indeks osób
 • Indeks miejscowości

####

Recenzenci:

 • prof. dr hab. Elżbieta Trela-Mazur
 • prof. dr hab. Witold Kłaczewski

Opracowanie redakcyjne, korekta, indeksy:

 • Teresa Lentowicz

Tłumaczenie:

 • Andrzej Diniejko

Skład i projekt okładki:

 • Magdalena Warszawa

Na okładce wykorzystano:

 • Fragment aktu Konfederacji opatowskiej wojska koronnego z 1704 roku

Druk i oprawa:

####