Modernizowanie pedeutologii akademickiej

5,00

MODERNIZOWANIE

PEDEUTOLOGII AKADEMICKIEJ

Redakcja naukowa: Krystyna Duraj-Nowakowa

Kielce  2003

Wydawca:

Kieleckie Towarzystwo Naukowe

***

Format: B5 (165 x 235)

Oprawa: miękka, klejona, mat

Objętość: 273 strony

ISBN 83-86006-69-2

***

Opis

MODERNIZOWANIE

PEDEUTOLOGII AKADEMICKIEJ

Redakcja naukowa: Krystyna Duraj-Nowakowa

Kielce  2003

###

Wydano z funduszów:

 • Komitetu Badań Naukowych w Warszawie
 • Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
 • Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Oddział Regionalny w Kielcach

###

Z dydaktyką szkoły wyższej jako subdyscypliną pedagogiczną mamy do czynienia już około 40 lat. Natomiast szersze potraktowania problematyki, która rozrosła się do postaci nie tylko subdyscypliny pedagogiki dydaktyki, lecz pedagogiki szkoły wyższej, zawdzięczamy wyróżniającym się monografiom autorstwa uznanych pedagogów. Szczególnie sytuacja odnosi się do kwestii problematyki pedeutologicznej na gruncie szkolnictwa wyższego. (…)

prof. dr hab. Krystyna Duraj-Nowakowa

###

SPIS TREŚCI:

 • Wstęp
 • Introduction

I. Z METODOLOGII PEDAGOGIKI SZKOŁY WYŻSZEJ

 1. Krystyna Duraj-Nowakowa – Systemologiczne założenia pedagogiki szkoły wyższej
 2. Krystyna Duraj-Nowakowa – Interdyscyplinarność systemowa epistemologii pedagogiki szkoły wyższej
 3. Krystyna Duraj-Nowakowa – Metodologia systemowa perspektywą pedagogiki szkoły wyższej
 4. Krystyna Duraj-Nowakowa – Modelowanie systemowe w pedagogice akademickiej

II. Z MERYTORYCZNYCH PROBLEMÓW PEDEUTOLOGII AKADEMICKIEJ

 1. Krystyna Duraj-Nowakowa – Pedeutologia: współczesne jej osnowy i wątki
 2. Stefan J. Rittel – Kompetencja społeczna nauczyciela szkolnego i akademickiego
 3. Krystyna Duraj-Nowakowa – Uwarunkowania kultury nauczycieli akademickich
 4. Krystyna Duraj-Nowakowa – Tożsamość osoby nauczyciela akademickiego
 5. Teresa Giza – Pedagogika szkoły wyższej wobec innowacji nauczycielskich

III. Z DYDAKTYKI SZKOŁY WYŻSZEJ

 1. Julisław Łukomski – Podstawy edukacji ekologicznej w szkole wyższej
 2. Justyna Dobrołowicz – Postawy studentów kierunków pedagogicznych wobec Internetu
 3. Małgorzata Wasilewska – Przetwarzanie informacji formą efektywnego uczenia się
 4. Monika Kardaczyńska – Stanowienie celów edukacji filozoficznej studentów pedagogiki
 5. Anna Przygoda – Przygotowanie filozoficzne nauczycieli do edukacji wczesnoszkolnej uczniów
 • Autorzy prac

###